תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

מע"מ
זהר
29/10/2019 17:17
המחירים לא כוללים מע"מ או כן כוללים מע"מ ???