תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

חלות רשומות בטאבו
25/02/2020 16:57
שלום רב

מה דינן של הנחלות אשר חלקה א' + ב' רשומות בטאבו. האם יאלצו בגין ההיוון לצמצם זכויות רשומות בלשכת המקרקעין?איציק רייכר
עין ורד