תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

בעיניים פקוחות וצלולות
משה ברנע
20/05/2018 09:26
מישיר אלישע שלם מבטו אל עיני ראש הממשלה ושר החקלאות ומטיח בהם - אתם הורסים את החקלאות במדינה ישראל. אם החקלאות וההתיישבות היו הגורם שהצליח לקבוע למעשה בעזרת התלם האחרון בכל יישוב - את מפת המדינה שבדרך. היום מגמדים את חלקן מתוך צרות עניין ומשיקולים אלקרטורליים צרים ועכשוויים. ה"בון טון" כיום הוא "הכו בחקלאים וכך נפתור את בעיית הדיור במדינת ישראל". ברור לכל שהכשל המתמשך בניהול קרקעות המדינה אינו בהתיישבות אלא במדיניות שהחלה לחלחל לרשויות השלטון מאז נאום הבריכה המפורסם של בגין. אלה שהיתוו את גבולות המדינה והגנו עליה הפכו למושא קינאה וצרות עין - נתפשים ברוני קרקעות שגרים בווילות מפוארות והפכו לפתע להיות "כרישי נדל"ן". וכך שופכים את התינוק עם המים. מנסים לפגוע בשטחים החקלאים, בהתיישבות בכלל ובהתיישבות הוותיקה בפרט זו הסמוכה לערים. וכך אט אט מחסלים את העתודה הקרקעית החקלאית בעולם שעל פי כל הציפיות הולך לכיוון של מחסור עתידי במזון. פיזור האוכלוסיה בישראל כשל עקב מדיניות שגויה מתמשכת של ממשלות ישראל לדורותיהם - שהממשלות בעשורים האחרונים מצליחים רק "להצטיין" ולהעמיק את הכשלים. ההתיישבות היתה גורם מוביל - ועדיין יכולה לתרום רבות, מעבר לתרומתה האלקטורלית הזניחה, לניצול יעיל, נכון והוגן של אדמות המדינה. אדמות שלהתיישבות הוותיקה הייתה תרומה מרכזית לרכישתן, פיתוחן והגנה עליהן. הטו אוזן קשבת ולב פתוח לאנשים ערכיים כמו אלישע שלם - וביחד נשלב ידיים כדי לתרום לפיתוחה של מדינת ישראל.   
חג קציר שמח
ו' בסיוון תשע"ח