עמותת אדמתי
תגובות
  הוספה
  כותרת פעולות  
סעיף 125ד
רות ק
26/11/2019 11:34
שלום וברכה,
תודה על המאמר\
מה באשר לנכוי לפי סעיף 125ד לפקודה?
האם חברי קבוץ זכאים לניכוי והחזר מס זה בדוח האישי שיגישו?