תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

קיימת דרך...להפוך מיגבלה ליתרון
15/04/2020 15:43
התפיסה הרווחת כיום היא; שביכולתו של עסק להשקיע מוגבלת,מכאן שגם יכולתו להתייעץ מוגבלת..היא שגויה
ואשמח לשתף..מי שלא מאמץ טכנולוגיות ושיטות חדשות יישאר מאחור...וכנראה לשווא ינסה להדביק את אלו שהיו פתוחים לרעיונות חדשים..."פרדיגמה"
 

קיימת דרך...להפוך מיגבלה ליתרון
15/04/2020 15:42
התפיסה הרווחת כיום היא; שביכולתו של עסק להשקיע מוגבלת,מכאן שגם יכולתו להתייעץ מוגבלת..היא שגויה
ואשמח לשתף..מי שלא מאמץ טכנולוגיות ושיטות חדשות יישאר מאחור...וכנראה לשווא ינסה להדביק את אלו שהיו פתוחים לרעיונות חדשים..."פרדיגמה"
 

קיימת דרך...להפוך מיגבלה ליתרון
15/04/2020 15:41
התפיסה הרווחת כיום היא; שביכולתו של עסק להשקיע מוגבלת,מכאן שגם יכולתו להתייעץ מוגבלת..היא שגויה
ואשמח לשתף..מי שלא מאמץ טכנולוגיות ושיטות חדשות יישאר מאחור...וכנראה לשווא ינסה להדביק את אלו שהיו פתוחים לרעיונות חדשים..."פרדיגמה"