תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

לגבי וועדות קבלה
שמואל ירושלמי
11/07/2019 20:46
אומנם, אינני תושב קיבוץ, מושב או יישוב קהילתי כלשהו. יחד עם זאת, נושא הדיון לגבי קיום או אי-קיום הצורך בוועדות הקבלה בכל מיני יישובים בארץ מאוד מעסיק אותי. לדעתי, יש לגמרי, אבל לגמרי לבטל את כל סוגי וועדות הקבלה והקליטה ביישובים בהם וועדות כאלו קיימות. וועדות קבלה ביישובים מהוות מכשול בפני אנשים הגונים ביותר מלהתקבל כחברים בקהילה מסויימת. זה גם יוצר תשתית לגמרי "חוקית" לאפלייה של מועמדים לחברות ביישוב קהילתי זה או אחר, כיוון שהרי הוועדה (בלי לומר זאת במפורש) יכולה להחליט על פסילת כל מועמד שאינו מוצא חן בעיני חברי הוועדה - בגלל היותו ערבי, או שחור, או שחום עור (או להיפך, לבן עור), חילוני או דתי, לא מספיק מבוסס או עשיר. לכן, לדעתי, יש לפעול באופן מעשי לביטול מוחלט של שיטת וועדות הקבלה ביישובים ופתיחת כל יישוב ויישוב להתיישבות חופשית לגמרי וללא שום אפלייה ולא משנה מאיזה שיקולים ועל איזה רקע.