חברות וחברי הנהלת אדמתי וכלל חברי העמותה מרכינים ראש עם לכתה בטרם עת של דורית מקלר ז"ל

28/10/2019
כולנו משתתפים בצערו של רו"ח בועז מקלר, עם מותה בטרם עת של רעייתו, דורית מקלר ז"ל. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים

מסמכים מצורפים

מודעת אבל דורית מקלר.pdf
שלמה אברמוביץ