קבצים

http://www.admati.org.il/media/sal/pages/361/f39_השוואת חוזים חתום עוד לא אבדה תקוותנו.pdf