עמותת אדמתי
חסר רכיב

מתווה הטבות המס ליישובים - חוזר מס' 15/2018

06/02/2018

בעקבות פרסום המדד פריפריאלי והמדרג החברתי-כלכלי המעודכנים ע"י הלמ"ס, נוספו עוד למעלה מ- 100 יישובים ב- 2018, מה שמשנה את שיעורי ההטבות ליישובים השונים.

ב- 29.1.2018 התקיים דיון בועדת הכספים של הכנסת. להלן הודעת הועדה לאחר הדיון:

"בעקבות פרסום המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו-אקונומי החדשים ע"י הלמ"ס ולקראת פקיעת התוקף של הוראת השעה בנושא הטבות המס ליישובים בפריפריה, שאושרה לאחר חקיקת חוק הטבות המס לפני כשנתיים (24.11.2015), החלה ועדת הכספים, לדון בדרכים למנוע פגיעה בתושבי היישובים ששיעורי הטבות המס שניתנו להם עשויים לקטון. זאת בין השאר, גם בשל כניסת יישובים רבים נוספים למסגרת ההטבות. בדיון שקיימה הבוקר (ב') הוועדה היתה תמימות דעים בקרב חברי הכנסת, כי יש לבצע תיקונים במתווה על-מנת לפצות יישובים, שלדעתם כולם, צריכים לקבל את ההטבות בשיעורים גבוהים, כדוגמת נהריה ויישובים שהם צמודי גדר ממש."

לרשימת הישובים הזכאים להנחה ממס, שיעור ההנחה ותקרת ההנחה בשנת 2018 כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים, לחץ כאן.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חסר רכיב