תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

הערות לכתבה : החלטות רמ" י / החלטות בתי משפט
אבי
13/10/2019 10:15
נכתבו דברים נכונים ומהותיים בערבוביה.. 1. החלטות מינהל : הללו אינן עקביות ומשתנים חדשות לבקרים. החלטה חדשה 'מולבשת ' על קודמת או סותרת . מרוב החלטות וסייגים, בעלי הנחלות אינם ששים להתקדם, שמע מחר תהיה החלטה נוחה יותר. 2. החלטות בתי משפט: ההחלטות חלוטות. לא נכון להשחית זמן וכסף דרך בתי משפט. 3. צריך להתאגד מייד ליצירת שינוי דחוף (לא לחפש התאמות ) עם חוקי קניין בערים. רדיפה מיותרת אחר החוק. יש לדרוש מהמינהל לעדכן החוקים מחדש ופשטות ! עבודה משותפת של כלל הגופים הנוגעים . מושבים לחוד ובנפרד מקיבוצים(בעיות ופתרונות שונים) יש להתאגד פוליטית מיידית עם גורמים שידאגו לחקלאים ולזכויותיהם. רק מי שיקבל המשימה - יקבל תמיכה. לא משנה 'צבע' פוליטי