עמותת אדמתי
חסר רכיב

רשם האגודות השיתופיות מפרסם נוהל תהליך טיפול בפניות ותלונות

21/11/2019

כידוע, רשם האגודות השיתופיות מפקח על התנהלותן התקינה של אגודות שיתופיות, תוך בירור תלונות ופניות בעניין ליקויים או הפרה של הוראות הדין, פקודת האגודות השיתופיות והתקנות והצווים שהותקנו על פיה.

תכלית תהליך טיפול בפניות ותלונות אל רשם האגודות השיתופיות הינו בירור השאלה האם הנהלת האגודה השיתופית פעלה שלא כדין כלפי המתלונן או הסוגיה שהוא מעלה, וזאת על מנת להבטיח את זכויותיהם של חברי האגודות ופונים אחרים, לאתר ליקויים רוחביים ולסייע בגיבוש מדיניות האגף לאיגוד שיתופי בנוגע ליחסי הגומלין שבין האגודה לחבריה ובין החברים לבין עצמם.  


לאחרונה פרסם הרשם נוהל תהליך טיפול בפניות לאגף האיגוד השיתופי (לחץ כאן לקישור). להלן עיקרי הנוהל:  

  1. פניות המתקבלות באגף מסווגות לאחת משלוש קטגוריות עיקריות: תלונה, בקשה ודיווח.
  2. הנוהל מתייחס לטיפול בפניות מסוג בקשה ותלונה בלבד, ומפרט מה הוא הליך הטיפול בפנייה מסוג בקשה ובפנייה מסוג תלונה.
  3. טרם הגשת הפנייה יש לבחון האם קיימת תשובה לשאלה באתר האינטרנט של האגף, וכן לפעול למיצוי הליכים.  
  4. הנוהל מפרט מה הן דרכי הפנייה לאגף, כאשר ערוצי ההתקשרות כוללים: פנייה באמצעות טופס מקוון, דוא"ל, פקס או שירותי הדואר, כאשר המענה המהיר ביותר ניתן לפונים באמצעות הטופס המקוון.
  5. כמו כן, ההמלצה הינה שלא לשלוח פניה ביותר מערוץ תקשורת אחד או יותר מפעם אחת באותו ערוץ תקשורת.
  6. פונה זכאי להגיש ערר לרשם או למצות את זכויותיו בערכאות שיפוטיות, ככל שיראה לנכון לעשות כן ובכפוף לאפשרויות המשפטיות העומדות בפניו, גם אם פנה לאגף.
  7. על החלטה של הרשם או עוזריו אפשר לערער בפני בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בתוך 45 יום ממועד ההחלטה, בהתאם לתקנה 25 לתקנות המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א 2000.

 

                                                                                                                          בכבוד רב,

                                                                                                                       איתן מימוני ושות'

                                                                                                                         משרד עורכי דין 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב