עמותת אדמתי
חסר רכיב

יוזמה ופעילות אקטיבית לשמירת הזכויות באדמה

18/07/2017
באפריל 2016 נבחרתי לתפקיד יו"ר עמותת 'אדמתי' ומאז אני עוסק בו במלוא המרץ. למדתי כי ללא פעילות העמותה, איש לא היה זוכר את ההיסטוריה של יישובי אדמתי ונאבק על הזכויות יקרות הערך של ההתיישבות הוותיקה. מתוך כך אני שואב את הכוח לפעילות זו.

העמותה קיימת מאז שנת 2002. קדמו לי יוזמים ותורמים שראויים לכל הערכה. אני מברך על הקמתה, על הישגיה ועל פעילותה הפוריה עד כה ושואף להוביל את העמותה הלאה, לעבר פעילות יוזמת ויצירתית, בשיתוף עם גורמים שעשויים לסייע לנו בהשגת היעדים והמטרות של אדמתי.

בנקודת הזמן הנכחית יש מספר נושאים בהם עלינו להתמקד, על מנת להגשים את המטרות לשמן נוסדה העמותה:

א. חזון : כתבנו את חזון העמותה ואת מטרותיה. מסמך זה ממקד את פעולותיה של העמותה למטרות מוגדרות, כדי לפצח את החסמים שבדרך.

ב. הכרה ומודעות: אנו פועלים סביב השעון כדי להטמיע את המודעות לאדמתי וחזונה בקרב נבחרי ציבור, מקבלי ההחלטות ברמה הממלכתית, הנהגות ארגוני ההתיישבות, מועצות איזוריות, הנהגות יישובים, חברי יישובים וותיקים וצעירים. בד בבד אנו פועלים להעלות את המודעות לעמותה ולפעילותה בקרב קהלים חדשים ובהם בני דורות צעירים יותר ביישובי אדמתי. לשם כך התקשרנו עם יועץ אסטרטגי ויח"צ. בין הפעולות המתבצעות בסיועו: בנייה והפעלה של אתר אינטרנט משופר, המתאים גם לגלישה סלולארית; ריענון, הרחבה ושדרוג רשימות הקשר עם היישובים, פעילות יח"צ של העמותה ועוד.

ג. קשר עם היישובים: העמותה מטפלת בכ 280 יישובים שעלו על הקרקע לפני הקמת המדינה. רק כ 140 מתוכם חברים בעמותה. אנו פועלים לחידוש קשרי העבודה עם ישובים שאינם חברים בעמותה, מקיימים קשר משופר עם יישובים חברים, מעמידים עצמנו לרשות יישובים הנקלעים לצרה ועוד.ד. שימור המורשת: אדמתי הכריזה על מבצע 'סודות מן המתבן', שמטרתו איסוף מידע, מסמכים, תעודות ותצלומים, שעשויים לסייע בשימור המורשת ואף בשמירה על זכויות ההתיישבות הוותיקה.

ה. שיתוף מידע: 'אדמתי' תפעל להעברה ולשיתוף מידע משפטי ואחר בין יישובי אדמתי ותסייע למקסם ידע, ניסיון, הצלחות ולקחים ממהלכים מוצלחים או כשלונות בבתי המשפט ועוד.

ו. פעילות מול הקק"ל: קק"ל היא בעלת החוזים של רוב יישובי העמותה. אנו רואים בה לפיכך, שותפה מלאה לדרך ולקידום עיגון זכויותינו בקרקע - אם בתצורת נספח לחוזה החכירה ואם בתצורת חילופי קרקעות עם רמ"י במודל העירוני, קרי היוון 3.75%.

ז. פעילויות בתחומים אסטרטגיים ליישובים ולחקלאים: אדמתי מגבשת שורה של פעולות משעמותיות בנושאי ליבה ובהם בין היתר: פעילות משפטית; הכנת עבודות מיוחדות וניירות עמדה בנושאים המרכזיים הקשורים בחוזים ובבעלות על הקרקע; מאבק בגזירת הותמ"לים; מערבות במאבק על מחיר המים ותיקון 27 לחוק המים ועוד.

ח. אני קורא לכל היישובים החברים ושאינם חברים בעמותה: בואו ועלו על העגלה הזו. היו שותפים אתנו בפעילויות, בדיונים, בהחלטות ובמאבקים. העניקו מהידע ומהניסיון שלכם וסייעו לנו להוביל את אדמתי ואת מטרותיה אל חוף מבטחים.

דמי החבר ליישוב באדמתי הם 5000 ₪ לשנה. בסיוע סכום זה אנו מתפעלים את העמותה, מכינים חוות דעת ועבודות משפטיות ומקדמים את הפעולות לביסוס הזכויות בקרקע.

בברכה
גלעד אלטמן - יו"ר

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב