עמותת אדמתי
חסר רכיב

חזון ומטרות עמותת אדמתי


עמותת אדמתי מהי :
אדמתי היא עמותה שהוקמה בשנת 2002 ומאגדת כ- 150 יישובים (מתוך כ- 270 יישובים) מושבים וקיבוצים אשר עלו על הקרקע לפני הקמת המדינה . היישובים חברים בתנועות ההתיישבות ואילו המייחד המשותף ליישובים וותיקים אלה הוא כי מחזיקים הם בחוזי קק"ל , יק"א , פיק"א , אשר שיקפו מדיניות קרקעית ויחסי חוכר מחכיר המושתתים על הדדיות ועל אינטרסים לאומיים משותפים .

חזון עמותת אדמתי :

"אדמתי" מאמינה ופועלת להכרה מלאה של מדינת ישראל בתרומה של ההתיישבות להקמת המדינה והתפתחותה.
"אדמתי" מאמינה ופועלת למען הכרה של מדינת ישראל בזכויות ההתיישבות החקלאית הוותיקה בקרקע, תרומתה ברכישתה, השבחתה ושמירתה לאורך השנים.

"אדמתי" מאמינה (כדרכה של ההתיישבות) במציאת פתרון משותף שיהיה ראוי ואמיתי לסוגיות כגון:

 • השוואת תנאי החכירה של חלקת המגורים בין המגזר העירוני לכפרי.
 • הפסקת ההתעמרות של רשויות המדינה בכל נושא הקרקעות והחקלאות.
 • שינוי תדמית ההתיישבות בקרב הציבור והשבת מעמדה האידאולוגי , החברתי והחינוכי במדינה תוך הגנה על האינטרסים של כלל חבריה .
 • חיזוק הקשר של ההתיישבות עם קק"ל וגורמים נוספים רלוונטיים.

 

כל זאת למען הדורות הבאים, עשיית צדק היסטורי ושימור המורשת המפוארת של ההתיישבות.

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון מתוך הספר "מסך של חול").

 

מטרות עמותת אדמתי :
 1. הכרה בזכויות ההיסטוריות והלגיטימיות של היישובים הוותיקים , הנובעות מהזכויות הקנייניות של המתיישבים והיישובים , תרומתם להליך הקמת היישובים , ומעצם שמירת הקרקע , השבחתה וההגנה עליה כחלק בלתי נפרד מגבולות המדינה שבדרך .
 2. הכרה בזכויות ההיסטוריות (חוזי קק"ל יק"א ופיק"א ) של היישובים הוותיקים בהשתתפותם ברכישת הקרקע , בהשבחת הקרקע הנובעת מההשקעות בהכשרת הקרקע לשימוש בה ומהקמת תשתיות לקיום היישובים כגון מים , דרכים , תחבורה , מבנים ועוד .
 3. הכרה בזכויות ההיסטוריות (חוזי קק"ל יק"א ופיק"א ) של היישובים הוותיקים ביצירת תשתית (כולל תשתית מדעית) לביטחון אספקת המזון של מדינת ישראל לדורות .
 4. הכרה בזכויות ההיסטוריות של היישובים הוותיקים בגיבוש בעיצוב ובשמירה על הצביון הכפרי התיישבותי ( מושבים , קיבוצים , ועוד ) ועל הנוף הכפרי חקלאי .
 5. הענקת הזכויות לשיוך השטח למגורים צמודי קרקע חלקה א במושב ושטח המחנה בקיבוץ באופן שווה לזכויות חוכרי המגרשים במגזר העירוני מאותה תקופה אם בחוזה ייעודי ואם בנספח לחוזה רמ"י .
 6. עיגון מעמד החוכרים בקרקעות המשמשות לאמצעי ייצור ופרנסה ( כולל לא חקלאית )לתקופות של יובל (49 שנים ) לפחות , אשר יאפשר תכנון ארוך טווח .
 7. הענקת האפשרות לרכישה כלכלית ריאלית של הזכויות בחלקת המגורים חלקה א במושב ובשטח המחנה בקיבוץ .
 8. חקיקה ראשית – חוק לחוכרי קרקע חקלאית , בו יוטמעו סעיפים 1 – 7 ועוד .

בברכה
גלעד אלטמן - יו"ר עמותת אדמתי

חסר רכיב