עמותת אדמתי
חסר רכיב

עמישב קורקט ז"ל "חקלאות זה הדבר הראשון"

05/04/2020
עמישב קורקט ז"ל בן כפר מלל, חבר ירקונה.
נושא דברים מדם ליבו
עמישב, בעל משק בכפר מלל, עיבד את אדמותיו ועסק בחקלאות עד ימיו האחרונים.
זעקת החקלאים נשמעת בבירור, החקלאות היא נכס לאומי ותפקידנו לשמור עליה.
חסר רכיב