עמותת אדמתי
חסר רכיב

דברי הסבר להצעת "החוק להשוואת התנאים"

16/02/2022
דברי ההסבר להצעת החוק המכונה בשפתנו "החוק להשוואת התנאים" בדמי היוון למגורים
בין המגזר הכפרי למגזר העירוני.

חסר רכיב