עמותת אדמתי
חסר רכיב

קטסטרופה היסטורית

11/12/2022

מחירי הקרקעות למגורים (הקצאה של רשות מקרקעי ישראל) זינקו במאות אחוזים בשנתיים האחרונות – כך עולה מנתוני מחקר חדש ("קטסטרופה היסטורית") המתפרסם כאן לראשונה. לפי נתוני המחקר, בשנה החולפת ובעיקר מאז עליית "ממשלת השינוי", משלהי שנת 2021 ועד סוף השנה הנוכחית, הוכבד משמעותית הנטל הכלכלי על רוכשי הדירות – והם נכפו לשלם מאות אחוזים יותר מהמתוכנן. במקביל, נהנתה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מזינוק חד בהכנסות, תוך חריגה דרמטית מהערכות התקציביות.

המחקר, שחובר ע"י עו"ד רון רוגין מאוניברסיטת חיפה (מרצה מן החוץ) מומחה קרקעות, מתבסס על נתוני החשב הכללי של משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רשות מקרקעי ישראל היא הגוף העיקרי, המקצה קרקעות למגורים בישראל.

החל משנת 2021 וביתר שאת בשנת 2022, חל זינוק אדיר בהכנסות רמ"י: בעוד שבשנים 2018-2020 עמדו הכנסות רמ"י עד כ-13 מיליארד שקלים לשנה, בשנת 2021, עם החרפת מחירי הדיור, זינק הסכום ל-31.5 מיליארד שקלים. עיקר העלייה התרחשה בשלהי שנת 2021. בשנת 2022 צפוי הנתון לטפס אף יותר, לפחות ל-36 מיליארד.


המאמר המלא מצורף-
חסר רכיב