עמותת אדמתי
חסר רכיב

יוצאים למלחמה נחושה להשבת הזכויות בקרקעות שנרכשו לפני קום המדינה"

28/04/2017

כ-80 מחברי העמותה שהגיעו מכל הארץ היו שותפים לאישור תכנית פעולה אקטיבית, יוזמת, לוחמנית ומשוכללת יותר לקידום ההכרה בזכויות הייחודיות של יישובים שעלו על הקרקע טרם קום המדינה – על אדמות קק"ל, יק"א ופיק"א.

השינויים והדגשים בפעילות אדמתי אמורים להבטיח את תרגומן וכימותן של זכויות המיישבים לכדי הסדרים עדיפים ומיטיבים וזאת באמצעות מאבק פעיל במישור הפרלמנטרי, המשפטי, הציבורי והתקשורתי.

יו"ר העמותה, גלעד אלטמן אמר בפתח הישיבה: "גיבשנו חזון מחודש ועדכני, שמוביל אותנו לפעילות ממוקדת למימוש מטרות העמותה ובראשן השבת הזכויות ההיסטוריות. אנחנו בתחילתו של שינוי אסטרטגי, שיהפוך את חזון אדמתי ממלים לפעולות."

אלטמן אמר עוד: "אנו גאים בעובדות ההיסטוריות ובחלקם של היישובים בעיצוב גבולות הארץ ובשמירה עליהם. במקום בו הסתיים התלם, נקבע הגבול. נדע להציג עובדות אלו בדרך מיטבית ולגבות כל טענה בטיעונים היסטוריים כמו גם בטיעונים משפטיים. גמרנו לשתוק לנוכח שקרים בוטים כמו אלו ששודרו לפני שבוע ברדיו. רשת ב'"

"אנו מקימים ערוצי תקשורת מתקדמים, חיצוניים ופנימיים בתוך העמותה, שיסייעו לנו להעביר לישובים ידע מקצועי, לקחים ממאבקי קרקע שהסתיימו בהצלחה, לקחים מטעויות צורבות במאבקים שכשלו וגם את ניצני ההצלחה בכמה מאבקים חקלאיים שמתנהלים כעת."

"כל אלו הופכים כעת לאגרוף אחד, שכל כולו ערך מוסף עבור יישובים חברים באדמתי וכוח במאבקים עקרוניים נגד כל מי שבא עלינו לכלותינו ולהוציא מידינו את האדמה שרכשנו, השבחנו ושמרנו עליה."

במהלך האסיפה הכריזה אדמתי על מבצע מיוחד תחת הכותרת "סודות מהמתבן" שמטרתו להציל תצלומים, מכתבים, מסמכים והסכמים היסטוריים, אשר מציגים את מפעל ההתיישבות המפואר של יישובי אדמתי.

"אנחנו מחפשים תצלומים ומסמכים שמציגים עובדות כהווייתן ואשר יסייעו במאבק נגד שקרים, עיוותים ודברי הלעז שגורמים שונים במדינה מרשים לעצמם להוציא כלפי המתיישבים וכלפי היישובים."

לצד מבצע "סודות מהמתבן" תקיים אדמתי ראיונות בכתב ובצילומי וידאו, עם וותיקי ההתיישבות. ראיונות אלו יספקו הצצה אל ההיסטוריה של ההתיישבות באמצעות עדויות מרגשות ונדירות מיד ראשונה.

הדובר המרכזי בכנס, ד"ר אמיר קמינצקי ריתק את הנוכחים כשהציג את עיקרי העבודה שביצע עבור 'אדמתי': "נושא הזכויות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים לא נבחן לאורך השנים בהיסמך על התשתית החוזית של הסכמי קק"ל ההיסטוריים. התשתית החוזית נזנחה לטובת מדיניות חדשה של המדינה באמצעות המנהל אל מול ההתיישבות. העבודה שבצעתי מוכיחה, כי קיימת חובה ליצור נספח מיוחד לחוזה החכירה הנוגע לחלקת המגורים בסקטור החקלאי."

ד"ר קמינצקי: "כמי שעוסק בתחום החכירה לדורות מזה שנים אדגיש, כי מדובר בנושא שמחייב תיקון מהותי. יישובי אדמתי הם בעלי חוזי חכירה טרם קום המדינה, עם חרף העובדה שמדינת ישראל מנהלת את קרקעותיה בפועל, קק"ל איננה מדינת ישראל. היא מוגדרת במשפט המנהלי כגוף דו-מהותי. בעת הרלוונטית לחתימת חוזי החכירה הייתה קק"ל חברה פרטית והגוף ההתיישבותי החזק והמאורגן ביותר. יחד עם זאת, וחרף היותו גוף דו מהותי, יש להחיל עליו בצד נורמות ציבוריות מסוימות את המשפט הפרטי, על יתרונותיו וחסרונותיו לחוכר ולקק"ל."

בעידן בו מקדשים את זכויות הפרט, לא ניתן להתעלם מכך שיש להחיל על חלקות המגורים במגזר החקלאי הוותיק, דין מיוחד - lex specialis. התשובות שניתנו בהתייחס לכך על ידי הרשויות אינן מספקות, בלשון המעטה, ואינן עומדות בקריטריונים בסיסיים של הדין. לעניין זה יש להפריד בין השטח החקלאי המובהק של הנחלה והיישובים, מושבים וקיבוצים, לבין אותו חלק המשמש ואמור לשמש למגורים בלבד."
חסר רכיב