עמותת אדמתי
חסר רכיב

ד"ר מיכי דרורי מציג השוואת זכויות במקרקעין בין ישראל לבין 6 מדינות נוספות באירופה

09/07/2018

דברי עו"ד מיכי דרורי על הדוקטורט שערך, במסגרת השולחן העגול מס' 22 בטכניון, שהתקיים בהנחיית עו"ד דודו קוכמן תחת הכותרת: "זרקור חדש על הזכויות במקרקעין ובדיור ביישובים השיתופיים." עבודת הדוקטורט של עו"ד ד"ר מיכי דרורי מתמקדת בהשוואת הזכויות במקרקעין של היישובים החקלאיים בישראל מול מדינות מספר מדינות ב OECD על בסיס סקרים שבצעה פרופ' רחל אלתרמן וסקרים משווים נוספים. ההשוואה היא ל 6 מדינות נוספות באירופה.   


אתר אדמתי יציג בשבוע הקרוב את עיקרי הדברים שעלו במסגרת השולחן העגול.את ברכת המארח נשאה פרופ' פנינה פלאוט, סגן הדיקן למחקר ומוסמכים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. ד"ר מיכי דרורי, יועמ"ש התנועה הקיבוצית הציג את עבודת הדוקטורט שלו על   השוואת הזכויות במקרקעין של היישובים החקלאיים בישראל מול מדינות ב OECD.

במוקד דברי פרופ' רחל אלתרמן: מה חושבים חברי וחברות המושבים והקיבוצים על הסדרי המקרקעין החלים עליהם.

המגיבים בשולחן העגול היו פרופ' אמנון פרנקל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וד"ר ירדנה שאול החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.


רקע: השולחן העגול הוא פורום שעוסק בשיח על נושאים ברומו של המרחב הכפרי, יישוביו ומתיישביו. כל מפגש בשולחן העגול נפתח על ידי פאנל של מומחים שמציג את הנושא הנדון מזוויות שונות ובעקבותיו. יוזמי הולחן העגול הם עו"ד דוד קוכמן – מזכ"ל האיגוד החקלאי, פרופ' אמריטה רחל אלתרמן ופרופ' מיכאל סופר מאוניברסיטת בר אילן. 

חסר רכיב