עמותת אדמתי
חסר רכיב

האם קיבוץ ישלם פיצויים לנהג משאית שנחבט על ידי שער הכניסה של הקיבוץ?

03/10/2019

בבית משפט לתביעות קטנות באשקלון, בפני כב' הש' אורית חדד 16413/19 – סבוריאן נ' קיבוץ רמת הכובש ואח'

נהג משאית שנחבט על ידי שער הקיבוץ, עת כניסתו לקיבוץ תוך גרימת נזק לו ולמשאיתו, תובע פיצויים מהקיבוץ בסך של 7797 ₪.


הרקע

ביום 25.12.18, התובע - סבוריאן, נכנס עם משאיתו בשערי הנתבע – קיבוץ רמת הכובש, ולאחר שחצה את המחסום הראשון ושעה שהוא התחיל להתקדם, מצא את עצמו, לטענתו, נחבט ע"י שער הכניסה לקיבוץ אשר נסגר לפתע במהלך מעבר המשאית תוך הסבת נזק לנהג ולמשאיתו. התובע מצרף לתביעתו הצעת מחיר לתיקון המשאית ששיעוריה 5797 ₪, ובה בעת הוא מצרף דרישה לתשלום 2000 ₪ בגין הפסד יום עבודה ועגמת נפש.

התובע טוען כי השומר של הקיבוץ התרשל בהפעלת מנגנוני הפתיחה והסגירה של השער, או שהעינית המצויה ככלל בשערים אלו, לא הייתה תקינה. ההתרשלות באה לידי ביטוי בעצם הסגירה הפתאומית של השער. בנוסף, הוא מציין שהוא נסע במהירות איטית.

מאידך, באשר לטענת הצד של הנתבעת, מעדות שנמסרה על ידי גזבר הקיבוץ - שמסר את עדותו מתוקף הכרתו של מחסומים אלו ובאופן פעולתם, עולה כי על מנת שהשער יפגע במשאית, עליו לנוע כמטר או מטר וחצי לפחות. זאת ועוד, אין עסקינן בשער שהשומר סוגר בעצמו, אלא בשער אשר נסגר באופן אוטומטי לאחר מעברו של רכב. בנוסף, ישנה נורית אזהרה מעל השער אשר מהבהבת שניה לפני סגירתו ותנועת השער היא איטית.

עוד מוסיף נציג הנתבעת 2 – המבטחת הרלבנטית – כי עובדה היא שאין בנמצא מכת מעיכה שיש לצפות לראות על פי גרסת התובע כפי שנמסר.

 במצב דברים זה, סבורים העדים כי התרחיש העובדתי שמציג התובע, שגורס כי השומר היה רשלן, אינו נכון ובפועל מה שקרה הוא, שהתובע ביקש להספיק להשתחל טרם סגירת השער.

 

דיון והכרעה

לאחר שקילת טענות הצדדים ובחינת העדויות הקיימות, מצאה כבוד השופטת כי גרסת התובע בכל הנוגע לתרחיש העובדתי הרלבנטי מסתברת יותר, וכי הוא עומד בנטל המוטל עליו בסוגיות האחרות – המחשת נסיבות הפגיעה.

תחילה, לו הייתה גרסת הנתבעת משקפת את המציאות, הרי שמשמעות הדבר היא שהתובע עבר ב"מחטף" ובמהירות את המחסומים שניהם, ולא רק את השער, וזאת תוך שהוא מסתכן מעבר לתיאורם של הנתבעים.

בנוסף, הנתבע נמנע לזמן לעדות את השומר העד הרלבנטי, מקום בו הוא היה צריך לעשות כן, והוא אף לא המציא צילומי האבטחה שהגזבר מודה שהיו במקום. במצב דברים זה עומד בעוכרי הנתבעים הכלל הראייתי, שלפיו אי הבאת ראיה רלבנטית מצדם ללא הסבר סביר מקימה הנחה לפיה אילו הובאה הראייה, הייתה פועלת נגדו.

עוד ציינה השופטת כי, אין בידי הנתבעים כל עדות ישירה לגבי ההתרחשויות בפועל, וכי עדות הגזבר אינה אלא עדות סברה גרידא שמשענתה בהערכה בלבד.

לעומת זאת, בניגוד לראיות הלא מספקות שהובאו על ידי הנתבע, התובע מסר עדות סדורה, עקבית והגיונית שפרטה נסיבות קונקרטיות שיש בהן כדי לשכנע לגבי אופן ההתרחשות. ועל כן אין כל סיבה להעדיף את הגרסה העובדתית המוצעת על ידי הנתבע.

באשר לטענות לגבי מקום פגיעת המשאית, שהועלו מהצד של הנתבע, השופטת לא מצאה כי טענה זו מקדמת באופן מובהק גרסה זו או אחרת.

 

לגבי חישוב שיעור הנזק, בית המשפט קבע שנתון לו שיקול דעת המאפשר גמישות ראייתית שאינה מחייבת היתלות דווקא בחוות דעת איש מקצוע לצורך ביסוס נזק כגון דא. על כן, השופטת סברה ששעה שהתובע הצהיר כי קיבל הצעת מחיר ממוסך שמטפל במשאיות ועוסק בפחחות, ומשעה שפרטי הצעת המחיר מפרטים את טיב התיקונים, ובית המשפט מתרשם כי אלו עולים בקנה אחד עם טיב הפגיעה ועוצמתה, הרי שניתן לאפשר לתובע להיתלות בהצעה זו.

אשר על כן בנסיבות העניין, השופטת מצאה מקום להסתפק בהצעת המחיר שהוגשה על ידי התובע, ולקבל תביעה זו כדי שיעור תיקון המשאית בניכוי מרכיב המע"מ משעה שעסקינן בעוסק מורשה.

 באשר להפסד יום העבודה הנטען על ידי התובע, אין כל סימוכין למשך התיקון הצפוי ולשוויון של יום עבודה ומרכיב זה נדחה לפיכך.

 

סיכום

התביעה התקבלה. הנתבעים ישלמו לתובע סך של 4954 ₪, בצירוף הוצאות משפט בשיעור של 500 ₪ וזאת תוך 30 ימים.

 

כ"ט סיוון תשע"ט, 02 ביולי 2019, בהיעדר הצדדים.

 

מצ"ב קובץ פס"ק

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב