עמותת אדמתי
חסר רכיב

שינוי בחיוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית

05/12/2019


קיבוצים מספר: 044-2019

ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.

 לאור האמור, החל משנת המס 2018 יחל המוסד לביטוח לאומי לחייב בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות על הכנסות שמקורן בחברה משפחתית כולל הכנסות הפטורות מדמי ביטוח ליחיד.

בהתאם לגישה עד כה, הכנסות אשר אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי כאשר הופקדו בידי יחיד, שמרו על סטטוס הפטור מדמי ביטוח לאומי גם כאשר הופקו על ידי חברה משפחתית ויוחסו לצרכי מס ליחיד.

הכנסות אלו כוללות בין השאר הכנסות הוניות, הכנסות פסיביות עד תקרה מסוימת, הכנסות דמי שכירות בשיעור מס מוגבל וכיוצ"ב.

בניגוד לגישה עד כה אשר יושמה לכלל הנישומים במסגרת החברות המשפחתיות, המוסד לביטוח לאומי לא יישם עמדה מקלה זו אצל חברי קיבוצים והקיבוץ חויב עד כה, לרבות במסגרת חיוב ההפרשים לשנים 2013-2016 בתשלום דמי ביטוח לאומי גם על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח אצל יחיד אשר שימשו כמקור להוצאות המחיה לחברים.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א (0505-385944, 03-7773550).

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב