עמותת אדמתי
חסר רכיב

פיצויים בעת מלחמה

23/12/2019

מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת


לצערנו, בשנים האחרונות אנו עדים ל"סבבי" לחימה שחוזרים על עצמם ומשבשים את חיי התושבים בדרום. במהלך ימי ההסלמה שלשמחתנו חלפו נשאלתי שוב ושוב האם בעלי העסקים בדרום, וביניהם הקיבוצים, יהיו זכאים לפיצוי ומה המנגנון לקבלתם. לכן בחרתי להקדיש את מדורי הפעם לנושא זה. כבר עתה אדגיש כי מדובר בעיקרי הדברים.

ביום 13.5.19 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן  פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון). מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בתקופה שבין 1.5.19 ועד 31.12.19. בנוסף פורסמו הוראות ביצוע לעניין תקנות אלו. לפי התקנות והוראות הביצוע, ניזוק שעסקו מצוי (ממוקם ורשום) באזור המיוחד, שהוא ככלל עד 40 ק"מ מרצועת עזה, רשאי להגיש תביעה בגין נזק שנגרם לו בשל המצב הביטחוני.

בעלי העסקים שנפגעו רשאים להגיש את התביעה ב"מסלול שכר", היינו מסלול המאפשר לקבל פיצוי בגין נזק שנגרם למעביד בשל תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר ממקום עבודתו עקב המצב המלחמתי. מעביד בענפי התעשייה, המסחר, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים ששילם שכר עבודה לעובדיו וכן עובד עצמאי, שנעדרו מהעבודה בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה, רשאי  להגיש תביעה במסלול זה. את התביעה במסלול זה לגבי נזק שנגרם בחודשים יולי עד דצמבר 2019 יש להגיש עד ליום 30.4.20.

ויוסבר כי היעדרות עובדים המזכה בפיצוי תיחשב אחת מאלה: 1. עובד שבתקופת הפיצוי נעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף בשל הוראה על סגירת מקום העבודה שאינו חיוני. 2. עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, בתקופה בה היתה הוראה על סגירת מוסד חינוך, ובלבד שמדובר בילד עד גיל 14.

סכום הפיצוי העקיף שישולם למעסיק מחולק לפיצוי בגין תקופת היעדרות של עד 10 ימים ובגין תקופת היעדרות של מעבר ל-10 ימים.

כך, בגין כל עובד שכיר או עצמאי, שעדר ממקום עבודתו בשל המצב הביטחוני עד 10 ימים, סכום הפיצוי יהיה בסך של 370 ₪ לכל יום היעדרות. כלומר, הפיצוי במסלול זה  עבור יום היעדרות מהעבודה יהא סכום קבוע, ללא תלות בשכרו בפועל של העובד.

גם קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים (שאינם חברי קיבוץ) וחברי הקיבוץ בהתאם להוראות שנקבעו לגבי מסלול השכר בסכום של 370 ₪ כשהוא מוכפל בסך ימי היעדרות (עד 10 ימים), בהם נעדרו ממקום עבודתם בקיבוץ בשל  המצב הביטחוני. יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ ושכיריו העוסקים בענפי הקיבוץ היצרניים בלבד.

 לעומת זאת, הפיצוי בגין היעדרות של מעל 10 ימים יחושב  לפי שכר העבודה היומי במכפלת ימי ההיעדרות. כלומר, פיצוי זה ייקח בחשבון את שכרו של העובד בפועל. "שכר העבודה  היומי" לעניין זה ייחשב כשכר הרגיל ליום של העובד, בלא תוספות. התוספות, שלא יחושבו בשכר, כוללות בין היתר תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות, בונוסים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב. 

כמו כן יודגש כי לשכר ברוטו לא יתווספו הוצאות סוציאליות ששילם/שהפריש המעביד (כגון: הפרשות לקרן פנסיה, גמל, פיצויים, קרן השתלמות וביטוח לאומי). 

לצורך קביעת השכר העבודה היומי יש לחשב את סך עלות השכר בשלושת החודשים שקדמו ליום ההיעדרות בשל המצב הביטחוני, לחלק ב-66 או במספר ימי העבודה בפועל למי שמשרתו המלאה מוגדרת כפחות מ-22 ימים בחודש. בכל מקרה, שכר העבודה היומי לכל עובד יוגבל עד לפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק כשהוא מחולק ב-22. נכון להיום עומד הסכום המקסימאלי לשכר היומי על סך של 1,270 ₪.

לגבי עובדים עצמאיים קובעות התקנות והוראות הביצוע נוסחה שונה לחישוב פיצוי המבוססת על הדוחו"ת השנתיים שהגיש העובד העצמאי. 

קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים (שאינם חברי קיבוץ) בהתאם להוראות שנקבעו למעביד שמעסיק עובדים שנעדרו מעל 10 ימים. בנוסף יפוצה הקיבוץ גם בגין "שווי עבודת חברי הקיבוץ", כאשר –"שווי עבודת חברי הקיבוץ" יהיה סכום השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר השווה ל-510 ₪ ליום עבודה (11,140 לחלק ל-22 ימי עבודה) כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של חבר הקיבוץ שנעדר ממקום עבודתו בקיבוץ בשל המצב הביטחוני. גם בעניין זה יש להדגיש שוב כי פיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ ושכיריו העוסקים בענפי הקיבוץ היצרניים, דהיינו, בפעילות המניבה הכנסות עסקיות לקיבוץ.

ומי ייתן ויתגשם בנו שירו של אברהם זיגמן:

"אני רואה שקד פורח והמעוז מלון אורח

וזה סימן של שקט ושלוה כי מדרום תפתח הטובה".

 

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם כן נכתב אחרת.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב