עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוזר 8/20 – השלכות דיור סטודנטים/מכינות על זהות ועדים בקיבוצים ומושבים

05/03/2020

יותר ויותר קיבוצים ומושבים שוקלים את האפשרות להקים בשטחם דיור סטודנטים, מכינות קדם צבאיות, ופרויקטים אחרים של דיור לתושבים זמניים.

פרויקטים אלו מבורכים, ויש בהם, בנוסף לכל שאר יתרונותיהם, גם אפשרות לעודד את הצמיחה הדמוגרפית, באמצעות היכרות של אוכלוסייה צעירה עם הקיבוץ או המושב, אוכלוסייה שיתכן שתבקש בהמשך לקבוע בו את מרכז חייה לאורך שנים רבות.

יחד עם זאת, לפרויקטים כאלה עשויה להיות השלכה לטווח הארוך על האפשרות לשמר זהות ועדים.

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח-1958, מסדיר, בין היתר, את כהונת הוועדים המקומיים ביישובים שיתופיים. ישובים שיתופיים לעניין זה הם קיבוץ, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי או ישוב שלפחות 80% מתושביו שמעל לגיל 17 מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות. בהתאם לצו, הכלל הוא שבישוב שיתופי חברי ועד ההנהלה של האגודה הם גם חברי הועד המקומי, ואין צורך בקיום בחירות נפרדות לועד המקומי.

לכלל של זהות ועדים יש חריגים.

החריג המוכר והותיק לכלל הינו, שאם התושבים מעל לגיל 17 עולים על אחוז מסוים מכלל תושבי הישוב, ניתן יהיה להגיש בקשה לקיים בחירות לנציגות תושבים בועד המקומי בזהות ועדים, או לבקש לבחור ועד מקומי נפרד.

בשנת 2018 תוקן הצו, באופן שטרף את הקלפים בקיבוצים ומושבים רבים. התיקון קבע, שבכל ישוב שבו מעל ל-50% מהתושבים מעל גיל 17, הרשומים במרשם האוכלוסין בישוב, אינם חברי האגודה השיתופית, תבוטל זהות הועדים ויתקיימו בחירות לועד המקומי. זאת גם אם לא הוגשה כל בקשה על ידי התושבים להפרדת הועדים.

בישובים רבים הסתבר, שאנשים רבים מאד שהתגוררו במקום בעבר, בין אם כחברי אגודה, כבנים של, או כתושבים זמניים, לא שינו את כתובתם במרשם האוכלוסין. במקרים מסוימים מדובר היה באנשים שלא מתגוררים במקום (או בארץ) כבר שנים רבות מאד. בישובים אלה נערכו בשנת 2018 בחירות נפרדות לועד המקומי, וזאת למרות שבפועל רוב מכריע של תושבי הישוב היו חברי האגודה, ולא היתה הצדקה עניינית להפרדת הועדים.

עתירה בעניין הוגשה לבג”צ על ידי התנועה הקיבוצית, והיא תלויה ועומדת.

לפחות עד להכרעה בבג”צ, קיבוץ או מושב השוקל פרויקט שיביא תושבים מעל גיל 17 לישוב, צריך לקחת בחשבון את האפשרות שאלו ישנו את כתובתם במרשם האוכלוסין כשיעברו לישוב, ולא בהכרח ישנו אותו כשיעזבו. ככל שבמועד בחירות לרשויות המקומיות יהיו רשומים ויתגוררו בפועל בישוב יותר תושבים מעל גיל 17 מאשר חברי האגודה, ודאי שתהיינה בחירות נפרדות לועד מקומי. לכל הפחות, האגודה יכולה להתארגן נכון מבעוד מועד, על מנת שכאשר התושבים עוזבים, הם ישנו גם את כתובתם במרשם האוכלוסין.

 

עו”ד ענבל זוסמן עוסקת בדיני אגודות שיתופיות מזה כ- 18 שנים.

החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב