עמותת אדמתי
חסר רכיב

מאמר דעה - רבותי ההיסטוריה חוזרת - בצל הקורונה

רבותי ההיסטוריה חוזרת – בצל הקורונה.

כבר בתחילת המאה הקודמת , עלו על הקרקע קבוצות אידיאליסטים צעירים באזורי הארץ הנידחים ביותר, מטרתם הייתה ליצור אזורי התיישבות חקלאיים, לספק מזון תוצרת חקלאית לתושבי הערים. וכמו קבוצות חלוצים אלו בעבר ועד לשנים האחרונות עלו הקרקע קיבוצים ומושבים רבים בכל רחבי הארץ במטרה לקבוע את גבולות המדינה שבדרך, לשמור על אדמותיה, להחזיק קרקע ומים וגם להשתמש בהם ע"מ לאפשר לעם היהודי להתקיים בכוחות עצמו תוך צמצום תלותנו בעמים אחרים.
חלפו שנים , קמו דורות חדשים אשר "לא ידעו את יוסף", דור שבו אנשים רבים רואים את הקרקע כערך נדל"ני ולא אידיאולוגי. וכעת הגענו לרגע האמת, כעת אנו רואים את חשיבות החזקת הקרקע, המים והחקלאות, מדובר בנכס לאומי ממדרגה ראשונה.
מדינת ישראל התמודדה מאז ומתמיד על קיומה אם מול איומי חרב וחרמות. והנה אנו עומדים בפני איום נוסף המרחף מעלינו הוא – נגיף הקורונה. איום ממשי של סגירת נמלי ים ואויר הם השער למקורות אספקת המזון . היה וחלילה ייסגרו שערים אלה עלולים אנו לעמוד בפני שוקת שבורה ., אלא אם ננהג אחרת .
בנקודה זו ההיסטוריה חוזרת. ההתיישבות החקלאית יכולה ומוכנה לספק את רוב צרכי המזון של האוכלוסיה על בסיס אמצעי הייצור הקיימים. חקלאות ישראל ידועה ביכולותיה הגבוהות בעולם כולו וכעת הזמן לנצלה לטובה.

המציאות החדשה משיבה אותנו אחור
כדי שלא נישכח את הראשית – את המקור
כאז כך גם היום לא באנו להתעשר
ובוודאי ובוודאי לא על חשבונו של האחר
באנו מאדמותינו לייצר ואותן לעבוד
עליהן לשמור ומהן להתפרנס בכבוד.

וכעת , לאור המצב החדש - תכנית חרום ארוכת טווח לאספקת מזון :
אני קורא מוסדות המדינה למנות צוות חרום של שלושה שרים : שר האוצר , שר הכלכלה ושר החקלאות , יחד עם נציגות בכירה של כלל מאפייני ההתיישבות החקלאית ולהכין תכנית חרום לייצור מירב המזון הנדרש כדי לקיים את האוכלוסייה לתקופת מצור של מספר שנים . לתכנן מכסות גידול תוך התאמת גידולים עפ"י התאמתם האקלימית , לספק כל קרקע אפשרית לטובת הייצור כולל השבת קרקעות חקלאיות שהולאמו במסגרת הוותמ"ל ועצירה מוחלטת של פעילותו , לטפח ולפתח כל מקור מים אפשרי , לשחרר את כל החסמים הקיימים לחקלאות ולתת כל סיוע הנדרש לפיתוח חקלאי.

אני קורא לממשלת החרום לכשתקום או לכל ממשלה אחרת , לראות ולתכנן שלב נוסף קדימה ארוך טווח ובו להטמיע התייחסות ליצירת מערך חרום תזונתי אשר יתבסס על חקלאות ארצנו לשנים הבאות .
לעגן בחקיקה את "החוק להתיישבות" ובמסגרתו לייצב את בטחון המזון על בסיס בית קבע למתיישב וקרקע חקלאית יחד עם מים לתכנון ארוך טווח של הייצור החקלאי .

גלעד אלטמן
יו"ר עמותת אדמתי

"עמותת אדמתי מאחלת בריאות שלמה לכל בית ישראל"
חסר רכיב