עמותת אדמתי
חסר רכיב

תקנות שעת חירום

23/03/2020

תקנות שעת חירום- הגבלת פעילות והגבלת מספר עובדים במקום העבודה

מעסיקים יקרים,

היום,  22.3.2020 נכנסו לתוקף:

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף-2020

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף -2020.

מצאתי לנכון לתמצת לכם את המתחייב מהתקנות הנ"ל בתקווה להקל, ולו במעט, על האתגרים עמם הנכם מתמודדים יום יום. תשומת לבכם כי עליכם החובה לאכוף את המתחייב מהתקנות.

א.      תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף-2020

 1. התקנות מפרטות את ההגבלות על יציאה למרחב הציבורי ועל פתיחת עסקים.
 2. בהתאם לתקנות אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

2.1               הגעת עובד למקום העבודה וחזרה ממנו. מובהר כי מקום עבודה הינם החצרים בהם מועסקים עובדים ע"י מעסיק וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד.

2.2               הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.

2.3               קבלת שירות רפואי.

2.4               תרומת דם.

2.5               הפגנה.

2.6               הליך משפטי.

2.7               הגעה לכנסת.

2.8               טיפול במסגרת הרווחה.

2.9               פעילות ספורט של עד 2 אנשים, ככל הניתן קבועים, או של אנשים הגרים באותו מקום.

2.10            יציאה ממקום המגורים לזמן קצר בקרבת מקום המגורים.

2.11            יציאה לטקס דתי: חתונה, הלוויה,  תפילה, טבילה במקווה.

2.12            סיוע לאדם בשל בעיה רפואית  או קושי אחר הדורש תמיכה.

2.13            יציאה לצורך חיוני אחר.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל על השוהים במרחב ציבורי:

3.1               לשמור על מרחק 2 מטרים לפחות מאדם לאדם, ככל הניתן (למעט בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד).

3.2               לנסוע ברכב פרטי עם עד 2 נוסעים (למעט בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד). האמור לא חל בנסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני לעבודה ובחזרה וכשיש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.

 1. האמור אינו גורע משירותי הובלה ומשלוח של מוצרים. בשירות משלוחים למקום המגורים המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים ומחוצה לו.
 2. לא יפעיל אדם מקום או עסק, כדלהלן:

5.1               קניון למעט מקום למכירת מזון ובית אוכל כמפורט להלן, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה. יצויין כי במכתב משטרת ישראל מיום 19.3.2020. קיימת התייחסות גם למתחם קניות הכולל 15 חנויות ומעלה או שהשטח הכולל של החנויות במתחם עולה על 4,500 מ"ר, למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה המצויים במתחם. מתחם קניות אשר סך החנויות בו למעט חנויות לממכר מזון, בתי מרקחת וחנויות לממכר מוצרי היגיינה אינו עולה על 15, יוכל להמשיך בפעילותו.

5.2               התקנות קובעות רשמת עסקים כדוגמת: דיסקוטק, בר, אולם אירועים, מכון כושר, ספריה,, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, בריכת שחייה, מקום שיש בו אטרקציה תיירותי ועוד.

5.3               שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי.

 1. מותר להפעיל מקום או עסק בתנאים:

6.1               בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון- מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל.

6.2               מקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, בתנאים:

6.2.1          שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין האנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.

6.2.2          למנוע ככל הניתן צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יש לווסת את כניסת המבקרים

6.3               בכל חנות אחרת:

6.3.1          בתוך החנות ישהו לקוחות ביחס של 4 לקוחות לכל היותר לכל קופה רושמת.

6.3.2          שמירת מרחק 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.

6.3.3          למנוע ככל הניתן צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יש לווסת את כניסת המבקרים.

 1. תשומת ליבכם כי המשטרה תאכוף עבירות של פתיחת עסקים שפעילותם נאסרה וכי מדובר בעבירה פלילית. בנוסף הפעלת עסק בניגוד לאיסור עלולה לגרור קנס מינהלי בסך 5,000 ₪.
 2. תקנות אלו יעמדן בתוקפן מיום 22.3.2020 ולמשך 7 ימים.

ב.         תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף -2020.

 1. ככלל, במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבין השניים.
 2. התקנות קבעו גופים בהם מספר העובדים המרבי המותר גבוה יותר ובלבד שהגופים צמצמו את פעילותם לפעילות חיונית בלבד. ככלל מדובר במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ותאגיד להשכלה גבוהה. לגבי  רשות מקומית ומועצה דתית נקבע כי הממונה (המנהל הכללי של משרד הפנים/המשרד לשירותי דת) יכול להורות כי מס' העובדים יהיה 35% ממצבת העובדים וברשות מקומית המונה פחות מ- 10,000 תושבים- 50% ממצבת העובדים.

המעסיק לא יאפשר כניסה למקום העבודה אם לא ניתן אישור לגבי אותו עובד מאת מנכ"ל הגוף לפיו עבודת העובד חיונית לפעילות השוטפת של אותו גוף.

 1. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודת תשתיות, שאינן כוללות התקהלות במבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות- 100% ממצבת העובדים.
 2. מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה- לפי מספר העובדים שהותרו או 30% ממצבת כ"א לפי הגבוה.
 3.  מחובתו של המעסיק לא לאפשר כניסת עובדים או שהייה של עובדים מעל למספר העובדים כפי שפורט לעיל-שימו לב זוהי חובה של המעסיק ועל העובדים חלה החובה לקיים הוראות המעסיק בעניין זה.
 4. אם מקום העבודה כולל מספר מבנים על המעסיק לפעול ככל האפשר לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת בין המבנים השונים באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה ובלבד שאין בפריסה לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולת מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

14.1            ישנה רשימה של גופים אשר לא תחול עליהם מגבלה של מספר עובדים:

14.1.1      מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד (ראו תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום) התש"- 2020).

14.1.2      מקום עבודה שתחום פעילותו פורט בתוספת, ובלבד שצמצם, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. להלן מספר דוגמאות: בנקים, ייצור, ייבוא, עיבוד הובלה, אחסנה, אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית, של מזון ומשקאות, משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומר ריבוי, קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית, מפעלים ומרכזי מזוו לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור שייוק ומכירה של מזון לבעלי חיים, שירותי רפואה וטרינרית, ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים, שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים, פינוי פסולת חקלאית, מחלבות, מכוני מיון לביצים, תחנות מיון ואריזה של דגים, משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק של בשר ודגים, אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי, ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות, שירותי ובלה של תוצרת חקלאית ותשומות חקלאות, שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים, מיתקן להחזקת בעלי חיים, ברשויות מקומיות: פינוי אשפה, מוקד עירוני, מוקד בטחוני וחדר מצב ועוד, כמפורט בתוספת.

 1. תשומת ליבכם כי מעסיק שיאפשר כניסת עובדים או שהייה מעבר לאמור עובר עבירה פלילית (למעט גופים ממשלתיים, חברה עירונית, רשות מקומית וכיו"ב).
 2. התקנות יעמדו בתוקפן מיום 22.3.2020 ועד יום 16.4.2020.

חברים, הדברים נרשמו בתמצית ולנוחיותכם מצורפות התקנות בנוסחן המלא.

זכרו כי משרדי עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואל תהססו לפנות אליי בכל הנדרש. יחד נצלח את התקופה הזו.

"יחד-כל הדרך, יחד- לא אחרת, יד ביד נושיט לטוב, שעוד יבוא, בוא יבוא..."

(יחד, מילים: שמרית אור, לחן: קובי אושרת)

המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי דיני עבודה וליטיגציה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב