עמותת אדמתי
חסר רכיב

מיסוי שיוך דירות וקליטת חברים חדשים בקיבוץ – עדכון חשוב

מיסוי שיוך דירות וקליטת חברים חדשים בקיבוץ – עדכון חשוב
בועז מקלר רו"ח שרון בכר עו"ד

בהמשך לחוזרינו מס' 42/2019 – הדן בהיבטי המיסוי ופרקטיקה של הליך שיוך הדירות בקיבוצים. להלן מובא עדכון ותזכורת לגבי דגשים חשובים שיש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב בטרם יחל הקיבוץ בהליך של השיוך.
למרות הטענה כי הליך שיוך הדירות ורישום הדירה על שם החבר אינה עסקה במקרקעין החייבת בדיווח לשלטונות המס הגיע משרדנו לסיכום עם רשויות המס, עוד בשנות התשעים, כי הקיבוץ לא יחויב במס שבח ואילו החבר ישלם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הבית המחושב כשווי של בית תפוס.
על בסיס הסכמות אלה הגענו להסכמי פשרה עם שלטונות מיסוי מקרקעין כך שכלל המס המשולם בביצוע הליך כזה עבור כל בית אב זהה ל – 0.5% מס רכישה על שווי של בית תפוס.

באופן דומה, נחתמו גם הסכמי פשרה לגבי הליך של קליטה ושיוך הדירה לחברים חדשים שנקלטו בקיבוץ.
לאחרונה, החליט מנהל מס שבח לא לכבד את ההסכמות מהעבר ולמרות שבעת העברת הדירה על שם החבר לא משולמת כל תמורה לקיבוץ החליטו שלטונות המס להוציא שומות מס לחברים לפי שווי השוק של דירת המגורים. עמדתם זו באה לידי ביטוי בשומות שהוצאו לחברים בקיבוצים מסוימים (שאינם לקוחותינו) שחלקם עומדים להתברר בבית המשפט.

משמעות הדברים היא חבות במס גבוהה מאוד שעלולה להגיעה למאות אלפי שקלים לבית אב (עשרות מיליוני ש"ח לקיבוץ) מה שעשוי לרוקן מתוכן את החלטות השיוך והקליטה בקיבוצים ולמעשה להמית את הליך שיוך הדירות בקיבוצים וזאת נוכח משבר הדירות ההולך וגובר במדינה!
נציין כי במידה ושלטונות המס יזכו בבית המשפט, הרי שהם יוכלו למעשה להוציא שומות באופן רטרואקטיבי לקיבוצים אשר ביצעו שיוך בארבע השנים האחרונות ואין להם הסכם חתום עם מיסוי מקרקעין.

נציין כי החלטת הנהלת רשות המיסים בעבר, בהתייעצות עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הייתה להעניק פטור ממס שבח לקיבוץ באמצעות חקיקה בכנסת. עד היום החקיקה טרם נעשתה.

לאור האמור, הרי שחשוב מאוד לבחור, לפני תחילת ההליך, עו"ד המומחה במגזר הקיבוצי, אשר מתחייב במפורש ובכתב ללוות גם את הקיבוץ וגם את החברים עד לשומות סופיות, הן בשלב השיוך החוזי והן בשלב הקצאת הקרקע ע"י רמ"י, לרבות אפשרות להגשת ערר לבית המשפט וזאת כדי למנוע תשלום שכר טרחה נוסף ומיותר וגם את תשלום המס הגבוה והלא מוצדק בשומה.


בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.
חסר רכיב