עמותת אדמתי
חסר רכיב

עדכון החלטות רמ״י בתקופת הקורונה

23/04/2020
הנהלת רמי קיבלה את החלטה 4778 בעניין זכאותם של בעלי זכויות אשר ביצעו אחת מהפעולות המזכות בהתחשבנות בעת קיומה של תביעת בעלות. 
כזכור המנהל הערים קשיים והדבר אף דווח בפורום למרות התחייבויות בכתב. 
עתה החליטה הנהלת רמי באופן ברור כי ההתחשבנות מאושרת גם לחברי אגודות הזכאים לכך בכפוף לסילוקה של תביעת הבעלות.

כמו כן הנהלת רמי קיבלה את החלטה 4790 על הקפאת מועדים ו/או הארכת מוצעים בשל מצב החירום
מוזמנים לעיין בקבצים המצורפים

מסמכים מצורפים

hanhala-4778.pdf
hanhala-4790.pdf
חסר רכיב