עמותת אדמתי
חסר רכיב

המאמץ המשפטי לרבות העתירה שהגישה עמותת אדמתי נשאו פרי - שונתה החלטת רמ"י בנושא התחשבנות בעלי זכויות

26/04/2020
בעקבות הלחץ המשפטי והעתירה שהגישה עמותת אדמתי לבג"ץ על ידי עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי בנושא התעמרות רמ"י ביישובים (מניעת כניסה לתחולת החלטות בשל תביעה היסטורית לבעלות)
התקבלה ברמ"י החלטה מספר 4778 בנוסח הבא:

"תוענק זכות התחשבנות לבעלי זכויות אשר ביצעו אחת מהפעולות המזכות במקביל לקיומה
של תביעת בעלות, בכפוף לסילוקה של תביעת הבעלות ולעמידה בתנאים המפורטים בהוראות ההחלטה לענין

הזכאות להתחשבנות"

מוזמנים לעיין בעדכון משרד עו"ד ליבוביץ, שער ושות' בנושא זה וכן בהחלטת רמ"י 4778 המצורפים מטה
 
חסר רכיב