עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקרנת הקורונה על ההתיישבות והחקלאות- מאמר מאת יו"ר אדמתי גלעד אלטמן

07/05/2020

גל הקורונה השוטף את העולם כולו, חשף את שורש בעיית הטיפול בחקלאות ובהתיישבות והעלה בגאווה פעם נוספת את חשיבותם למדינת ישראל.

במהלך השנים האחרונות "שכחו" אותנו הקיבוצים והמושבים ובעבור חופן דולרים פתחו את הייבוא מחו"ל למוצרים שונים חלקם אנחנו מגדלים ומייצרים כאן בארץ וזאת מבלי לתת את הדעת על החשיבות שבהתארגנות למצבי חרום אפשריים.

אנו התראנו על מצב זה כל הזמן וגם עכשיו אנו אומרים, עוד נכונות לנו שעות קשות בעתיד ואין לדעת מתי ואיך יכה משבר נוסף.

והנה באה שעת חרום.. שמיים סגורים ייבוא מוגבל של מוצרי מזון , ולמדינה אין שליטה ואין
יכולת לתמרן את סל המזון על מנת לספק את צריכת הציבור.

מדפים ריקים בסופר, אנשים נלחמים על מגש בייצים ועוד, כאן נזכרים בנו באנשי ההתיישבות, אנשי האדמה.

הציבור כולו משווע לתוצרת טרייה כחול לבן, מכתת רגליים למרחקים כדי להביא ביצים וירקות הביתה, שידורי טלוויזיה בכל יום עם חקלאים ואנשי התיישבות חקלאית.

זו העת בה מעלים שוב על נס את הצלחותינו בעולם בכל תחומי החקלאות ומתגאים ביכולות המופלאות של החקלאים שלנו.

חברים "לא כל יום פורים".. נשף המסכות שאנו עוטים כעת יסתיים בקרוב, "חוזרים לשגרה" החקלאות שוב תידחק לקרן זווית ונשוב למאבקי ההישרדות היומיומיים במחירי המים , מחירי השווקים , מחיר החלב דמי היוון ומופקעים ועוד, כאילו לא למדנו דבר מאירוע קורונה וכאילו שלא נידרש עוד למצבי חרום בעתיד.

להזכירכם, החקלאות אינה דומה למפעל ייצור בו לוחצים על כפתור ומתחילים לייצר בין רגע.
כדי לקבל פרי או ירק טרי על החקלאי לעבוד חודשים רבים לפעמים שנים.

החקלאות היא אורח חיים אשר החל לצמוח בארץ לפני למעלה ממאה שנה. על ערש ההתיישבות נבנתה מדינת ישראל.

על המדינה לתכנן ולקבוע מדיניות חקלאית מושכלת בה תיקבענה נקודת המינימום לתוצרת
ההכרחית הנדרשת עבור כלל תושבי המדינה – כאספקה לשעת חרום בפריסה על פני שנה ואשר
תאובטח בהסכמים מול החקלאים ובנוסף לעגן בחוק את ההתיישבות על כל מרכיביה וצרכיה כדי שתוכל להמשיך ולהתקיים עוד דורות רבים ולהבטיח את קיומינו .

אני פונה לציבור הרחב –לזכור וללמד את הדורות הבאים את חשיבותו הרבה של ביטחון המזון, את חשיבות עיגון חוק לחקלאות ואת חשיבות שמירת השטחים המרוחקים בגבולות המדינה.

תמשיכו לתמוך בנו גם בשגרה כדי שנוכל לתמוך בכם גם בחירום.

גלעד אלטמן
יו"ר עמותת אדמתי


חסר רכיב