עמותת אדמתי
חסר רכיב

"להרחיב את התמיכה": החקלאים אומדים את נזקיהם ב-60 מיליון שקל

לרשימת המגזרים הנפגעים מהמשבר הצטרפו החקלאים, האומדים את נזקיהם ב-60-50 מיליון שקל. החקלאות הוחרגה מרשימת הענפים שעליהם חלות הגבלות העבודה, אבל החקלאים סובלים מירידה בביקוש לחלק מהתוצרת, ירידה ביצוא בעקבות ההגבלות על התנועה האווירית ומחסור בעובדים בחלק מהענפים.

מזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח, התריע בפני ועדת הקורונה של הכנסת על הנזקים: ״אנחנו אוספים כל יום נתונים על הנזק של החקלאים במרחב הכפרי כתוצאה מהשמדת תוצרת חקלאית שלא ניתן לשווק בשל סגירת השווקים. אין יכולת לייצא סחורה חקלאית, בין השאר גם כתוצאה מסגירת ענף המסעדנות, הקייטרינג ואולמות האירועים. החקלאים נתקעו עם סחורה רבה שהיתה אמורה להיות מיוצאת לחו״ל ולהימכר בשווקים הפתוחים שנסגרו.

"אי־אספקת הסחורה ליעדים השונים בעולם גורמת להפסד כלכלי גדול לחקלאים – ממגדלי הפרחים והתבלינים עד למגדלי הפלפלים בערבה – וכיום אנחנו נמצאים באומדן של כ-50-60 מיליון שקל. בימים אלו, יש לייצר מדיניות תומכת ביטחון מזון, אשר תחזק את החקלאים ותתמוך בהם״.

יפרח דרש בוועדה להרחיב את התמיכה הממשלתית בחקלאות, ובין היתר להחיל גם על החקלאים את הנחות הארנונה שניתנו למגזר העסקי בערים, להרחיב את האישורים לעובדים זרים בענף, לעודד העסקת עובדים מקומיים ולפעול למניעת יבוא מתחרה של תוצרת חקלאית.


חסר רכיב