עמותת אדמתי
חסר רכיב

חשיבות בטחון המזון

11/05/2020


על ערש ההתיישבות נבנתה מדינת ישראל!
התקופה האחרונה הדגישה כי בעתות משבר, נזכרים בנו אנשי ההתיישבות, אנשי האדמה🚜
על הממשלה לעגן בחוק את ההתיישבות על כל מרכיביה וצרכיה כדי שתוכל להמשיך ולהתקיים עוד דורות רבים, ולהבטיח את קיומנו!
חקלאות= ביטחון לאומי🌾
חסר רכיב