עמותת אדמתי
חסר רכיב

הגדלת תקן משבצת נחלות בישובים חקלאיים – החלטת הנהלת רמ"י

04/06/2020
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1583 "תנאים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה" מיום 24.12.2018 (ולאחר מכן פרק 8.15 לקודקס) קבעה הוראות המכרסמות בסמכויותיו של שר החקלאות מקדמת דנא לקבוע תקן משבצת (מס' נחלות ו/או גודל) של ישובים חקלאיים מתוכננים, למעט ישובים חקלאיים באזורי קו עימות בפיתחת ניצנה ובמועצות האזוריות אשכול, הערבה התיכונה וחבל אילות בהם נשמרות סמכויותיו.

סעיף 8.15.20 (ד) לקובץ קובע כי:
"המלצות להגדלת תקן משבצת שניתנו לפני 13.1.2019 יועברו לרשות לבחינת כל המלצה לגופה. המלצות שיאושרו יהיה ניתן לממש גם במסגרת הסכם לעיבוד יעיל" (הדגשה שלי – ב.מ.)
בתאריך 28.05.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן 'רמ"י') החלטת הנהלת רמ"י מס' 4821 מיום 20.05.2020 אשר דנה באפשרות להגדלת תקן משבצת נחלות של ישובים חקלאיים במסגרת חוזה המשבצת או לחילופין במסגרת הסכם לעיבוד יעיל, זאת בהתאם לסעיף 8.15.20 (ד) לפרק משנה 8.15 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ("הקודקס") "הקצאת קרקע למטרות חקלאיות שונות, שלא בדרך של נחלה"
למרות האמור לעיל החליטה הנהלת רמ"י בהחלטה (4821) לא לאשר אף לא אחת מהחלטות שר החקלאות שניתנו לפני 13.1.2019 כך ש-23 ישובים מהגליל ומהנגב קיבלו אך ורק הסכם לעיבוד יעיל.

להלן שמות הישובים החקלאיים שסורבו:
מחוז צפון: אלמגור, אמנון, אשדות יעקב איחוד, בוסתן הגליל, בית אלפא, בית השיטה, בית זרע, גבע, גינוסר, דגניה א', דגניה ב', הרדוף, חנתון, כנרת, כפר הנשיא, מעגן, עין חרוד מאוחד, עמיעד, פרזון ותל תאומים.
מחוז דרום: כרמים, חצרים ושובל.

בעניין זה ובעניין הכרסום המתמשך בסמכויות שר החקלאות בקביעת תקן המשבצת של ישובים חקלאיים מתוכננים ראו גם חוזרינו:
חוזר מס' 45/2019 "סמכות שר החקלאות בקביעת משבצת נחלות חקלאיות"
חוזר מס' 84/2018 "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"
חוזר מס' 45/2018 "ייעול השימוש בקרקע חקלאית במקרקעי ישראל"

לדעתנו כרסום סמכויותיו מקדמת דנא של שר החקלאות לקביעת גודל ותקן נחלות חקלאיות ראוי להבחן בבג"ץ פעם נוספת ויותר מכך ביחס להחלטותיו לפני קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1583 ביחס ל-23 קיבוצים ומושבים אשר נדחו ב החלטת הנהלת רמ"י מס' 4821.

לקריאת המאמר באתר בועז מקלר ושות' לחץ כאן
חסר רכיב