עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי הגדלת משבצת בהסכם לעיבוד יעיל

04/06/2020
בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 4821 בנושא "בחינת המלצות שר החקלאות בהתאם לסעיף 8.15.20 (ד) לקובץ החלטות המועצה" נקבעה רשימת ישובים חקלאיים להם תוקצבה קרקע במסגרת הסכם לעיבוד יעיל.

ראו חוזרנו 38/2020 "הגדלת תקן משבצת נחלות בישובים חקלאיים – החלטת הנהלת רמ"י "

עפ"י הבהרות שקיבלנו לעניין התשלום עבור הקרקע בהסכם לעיבוד יעיל יעשה בהתאם לתשלום שבוצע עד כה על שטחים אלו, כלומר לפי גידולי בעל ו/או שלחין.
להלן שמות הישובים החקלאיים שיערך להם חוזה לעיבוד יעיל:
מחוז צפון: אלמגור, אמנון, אשדות יעקב איחוד, בוסתן הגליל, בית אלפא, בית השיטה, בית זרע, גבע, גינוסר, דגניה א', דגניה ב', הרדוף, חנתון, כנרת, כפר הנשיא, מעגן, עין חרוד מאוחד, עמיעד, פרזון ותל תאומים.
מחוז דרום: חצרים, כרמים ושובל.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.


חסר רכיב