עמותת אדמתי
חסר רכיב

ועדת הגבולות של משרד הפנים החליטה להרחיב את העיר החרדית אלעד על חשבון שטחי כפר סירקין

19/06/2020


הוועדה הגאוגרפית מרכז של משרד הפנים הגישה אתמול בערב (ד') את המלצותיה ביחס להרחבת גבולותיה של העיר החרדית אלעד. 
ע"פ המלצת הוועדה העיר תורחב מזרחה, על חשבון שטחי המועצה האזורית חבל מודיעין ומערבה, מעבר לכביש 6, על שטחים חקלאיים של כפר סירקין ובסמוך לשכונותיה המזרחיות של העיר פתח תקווה. ההחלטה, שלא אושרה עדיין ע"י שר הפנים, מעוררת תרעומת עזה ברשויות הסמוכות.

בבסיס ההחלטה פנייה של עיריית אלעד מחודש יוני 2017 למשרד הפנים שבה ביקשה להרחיב את תחום שיפוטה ולהעביר לשטחה שטחים מחבל מודיעין ומשטח חסר מעמד מוניציפאלי,, כמענה לגידול הצפוי בישוב. לאחר סבב דיונים ראשוני הציע מנהל התכנון לצרף לבחינה תא שטח נוסף בו קודמה בעבר תוכנית ותמ"ל באזור מושב כספר סירקין, הידועה בשם "סירקין הקטנה" שבתחום המועצה האזורית דרום השרון.

בנימוקיה לבקשה מסבירה עיריית אלעד שהעיר רואה את עצמה כ"עיר חרדית צעירה ואטרקטיבית, ומעוניינת לאפשר למשתייכים למגזר החרדי תנאי מגורים הולמים בתחומה". בנוסף, העירייה מציינת שבזמן הקמת העיר נעשה סיכום שהבטיח את הגדלת העיר. העיר מבקשת לנצל את מיקומה הגיאוגרפי בסמיכות לכביש 6 ואת קרבתה היחסית לריכוזי אוכלוסיה חרדית בירושלים ובבני ברק על מנת לפתח מוסדות אזוריים כגון מכללות, ישיבות, סמינרים לבנות, בתי חולים ללא אישפוז ועוד. הרצון להקמת המוסדות האלה מנומק בכך שתושבי העיר "אינם מסתמכים על רכבים פרטיים" ועל כן יש חשיבות שמוסדות מעין אלה יהיו בטווח קצר.

וועדת הגבולות, שבראשה עמד גבריאל מימון, מנכ"ל משרד הפנים בשנים 2009-2011, החליטה להעביר לעיר אלעד 2,230 דונם משטחי המועצה האזורית חבל מודיעין ועוד 874 דונם משטחי המועצה האזורית דרום השרון, ובכללם שטחים המעובדים בהווה ע"י חקלאי כפר סירקין.

בנימוקי הוועדה להחלטה לספח את השטח ממערב לכביש 6 יש הכרה במורכבות חציית הכבישים הארציים ואת מסילת הברזל ואולם, ההנחה היא כי החיבור לסירקין דרום יתרום לשיוך תחנת הרכבת אלעד לתחום שיפוט העיר בעתיד. יתרון נוסף שהוגי רעיון הסיפוח מצאו הוא שבסירקין דרום ניתן להגיע לצפיפות של 15 יח"ד לדונם, בעוד שבאלעד הצפיפות המותרת היא רק 10 יח"ד לדונם.

חסר רכיב