עמותת אדמתי
חסר רכיב

פס"ד תקדימי: עובדי התעשייה החקלאית לא חקלאים

30/06/2020
פסק דין חדש ותקדימי של בית הדין הארצי לעבודה מציב קו גבול בין חקלאים עובדי כפיים לאנשי התעשייה החקלאית. עוד עולה, כי ההטבות בענף החקלאות יוקצו רק לעובדי הכפיים של הענף, בדגש על עובדי השדות, אך יישללו מענפים תומכי חקלאות, דוגמת מפעלי עיבוד הזרעים וייצור הצינורות.

מדובר בתביעה שהוגשה על ידי 12 גמלאיות נגד מפעל תרביות ראש הנקרה, המייצר שתילים בתנאי מעבדה. לטענת העובדות, יש להעניק להן זכויות כמקובל בענף החקלאות, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על ענף החקלאות. מנגד טענה החברה כי יש להבחין בין 'תעשייה חקלאית', בה תנאי העבודה כוללים בדרך כלל חדרים ממוזגים, לבין ענף החקלאות עצמו שבמהותו כרוך בעבודה בשטח, עם חשיפה גבוהה לתנאי מזג האוויר. עמדת החברה זכתה לתמיכה גם מצד התאחדות האיכרים.

בית הדין קיבל את טענות החברה ודחה את תביעת הגמלאיות, שהגישו בתגובה ערעור לבית הדין הארצי, שכאמור קבע כי "יהיה זה מלאכותי" לסווג את העבודה במפעל התרביות כעבודה חקלאית, וביסס כהלכה מחייבת את הקביעה לפיה עובדי ענף החקלאות זכאים להטבות שונות, מעבר לזכאות עובדי התעשייה החקלאית.

השופט רועי פוליאק דחה גם את טענת הגמלאיות כי פסק הדין יוביל לכך שכל החקלאות המודרנית עלולה להיות מסווגת כפעילות תעשייתית. עו"ד נעמה שבתאי בכר, ממשרד עו"ד בכר שבתאי, שייצגה את חברת תרביות רה"ן מסרה: "מדובר בפסק דין חשוב ובשורה לתעשייה החקלאית, שלא תידרש לשלם זכויות והטבות שמקובלות בענף החקלאות.


מדובר גם בבשורה לחקלאים, השומרת שכל אותן זכויות שנועדו לעודד עובדים להגיע לענף החקלאות תישארנה באמת רק בעבור אותם עובדים שיסכימו לעבוד בענף זה. בית הדין הארצי לעבודה נתן גושפנקא מלאה לפסיקתו של בית הדין האזורי, שצייר בתבונה מלאה את קו הגבול הלא פשוט שבין חקלאות לתעשייה החקלאית, למען התעשיינים ולמען החקלאים".

חסר רכיב