עמותת אדמתי
חסר רכיב

מענק חד פעמי לקיבוץ ולחבריו- בועז מקלר ושות'

30/07/2020
בעקבות האישור במליאת הכנסת של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת השעה ותיקוני חקיקה) התש"ף – 2020 הודיע המוסד לביטוח לאומי, לקיבוצים למושבים השיתופיים ולחבריהם כדלקמן:

" בימים אלה משלם הביטוח הלאומי את המענקים לכל אזרח.

למשפחות עם ילדים אנו משלמים 500 ש"ח לכל ילד עד הילד הרביעי ו- 300 ש"ח נוספים לילד החמישי ומעלה.
המענק יצורף לתשלום החודשי ב- 20.8.20 ביחד עם התשלום השוטף של קצבת הילדים.
רשימות מרוכזות יועברו אליכם כרגיל על ידינו.

שימו לב,
המענקים בגין הבוגרים יועברו בנפרד לחשבונות הבנק שיעודכנו בביטוח לאומי.

ניתן לעדכן את חשבונות הבנק של הבוגרים באחד מהערוצים הבאים:
1. אתר הביטוח הלאומי.
2. במענה הטלפני 6050 *
3. במענה הקולי 02-5393733"

חסר רכיב