עמותת אדמתי
חסר רכיב

רוצים רכבת משא לעזה? חכו לאישור של קיבוץ ארז- ווינט

30/07/2020
רכבת ישראל תוכל להקים מסוף מטענים צפונית למעבר ארז רק בכפוף להתחשבות בקיבוץ ארז שבמועצה האזורית שער הנגב. ההחלטה על כך התקבלה לפני מספר ימים בוועדת המשנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז הדרום. 

הוועדה קיבלה את מרבית ההתנגדויות של קיבוץ ארז, של המועצה האזורית שער הנגב ושל חברת קצא"א וקבעה כי התוכנית להקמת מסילה באורך של 5.6 ק"מ ומסוף מטענים גדול, תאושר במגבלות תכנוניות שתבצע הרכבת.


רכבת ישראל הגישה בשעתו תכנית להקמת מסילת ברזל באורך של כ- 5.6 ק"מ צפונית לצומת יד מרדכי ועד למעבר ארז וכן להקמת מסוף מטענים ותחנת נוסעים במעבר ארז החדש. התכנית אושרה להפקדה בתנאים בוועדה המחוזית במחצית חודש מרץ 2018.

לתכנית, שכללה גם תסקיר השפעה על הסביבה וחוות דעת של המשרד להגנת הסביבה, הוגשו שלוש התנגדויות. קיבוץ ארז, באמצעות בא כוחו, עו"ד יואב אינגבר ממשרד עורכי הדין חגי שבתאי, שפירא, טען כי התוכנית דורסת שטחים חקלאיים נרחבים של הקיבוץ ובכך פוגעת ביכולת פרנסתו וכן שהמסילה המתוכננת פולשת לשטחי אחסנה של הקיבוץ וכי הרכבת מבקשת לאחסן בשטח חומרים מסוכנים, אשר יסכנו את הקיבוץ ואת חבריו החשופים גם כך לסכנות ביטחוניות רבות ויומיומיות מעצם מיקומו של הקיבוץ בסמוך לרצועת עזה.

המועצה האזורית שער הנגב טענה בהתנגדותה טענות דומות לאלו של קיבוץ ארז וחברת קצא"א טענה שצינור הנפט העובר במקום סמוך מאוד למסילת הרכבת המתוכננת.

ועדת המשנה להתנגדויות שליד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הדרום החליטה לקבל את התנגדותם של קיבוץ ארז ושל המועצה האזורית שער הנגב באשר לתכנית האחסנה וקבעה ש"גבול התכנית יהיה השטח המיועד לאחסנה במצב המאושר, למעט רצועה של 10 מטר אשר תקבע בייעוד מגבלות בניה ופיתוח מקצה ייעוד מסילה מוצעת בלבד. לגבי ייעוד זה ייקבע בהוראות התכנית, כי כל פעילות תותר בכפוף לאישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה".

הועדה גם החליטה לקבל בחלקה את ההתנגדות לגבי חומרים מסוכנים וקבעה כי יש לצמצם את קו המסילה, כך שלא יכלול את השטח המוגדר כ"מגבלת בנייה ופיתוח". עוד החליטה הועדה, שלגבי השטחים החקלאיים אליהם פולשת המסילה, יהיה צורך בתיאום מול המועצה והקיבוץ.

 לגבי ההתנגדות של קצא"א קבעה הועדה כי על מנת שלא ייגרם נזק לצינור הנפט, בניית המסילה תהיה לפחות 15 מטר משני צידיו של קו הנפט. הקמת המסילה תאושר בכפוף לתיקונים שתבצע הרכבת בהתאם להתנגדויות שהתקבלו.

חסר רכיב