עמותת אדמתי
חסר רכיב

החזר מקדמות מס הכנסה ששולמו עבור ינואר ופברואר 2020

06/08/2020
החזר מקדמות מס הכנסה ששולמו עבור ינואר ופברואר 2020

להלן הודעת רשות המיסים מ 3.8.2020:

" רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
עד לתיקון החוק, לא ניתן היה להשיב תשלומי מקדמות, אלא רק בתום שנת המס ולאחר הגשת הדוח השנתי. בהתאם לחקיקה שאושרה, סכומי מקדמות אשר שולמו על ידי נישומים בגין חודשים ינואר ופברואר 2020, יוחזרו להם במלואם או בחלקם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.

החל מהיום, מייצגים מקושרים יכולים להגיש את הבקשה עבור לקוחותיהם במערכת המייצגים בשאילתא ייעודית שפותחה לנושא במערך מס הכנסה (שאילתא 428). נישומים שאינם מיוצגים יכולים להגיש את הבקשה להחזר המקדמות, למשרד השומה בו מתנהל תיקם, באמצעות מערכת הפניות לציבור באתר הרשות ולהצהיר כי ההחזר מתבקש בשל פגיעה בהכנסותיהם בשל נגיף הקורונה. ניתן להגיש בקשה פעם אחת בלבד, ולא יאוחר מה-29 לספטמבר 2020.
ההחזר יינתן לבקשת משלם המקדמה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, בהתאם לקבוע בחוק ומותנה, בין היתר, בהגשת כל דוחות המקדמות לתקופות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ובניהול ספרים על פי דין. פקיד השומה ייתן החלטתו בבקשה בתוך 60 יום ממועד הגשתה."


לפרטים בהרחבה ראו במכתבה של סמנכ"לית בכירה לאכיפת גבייה זילפה גלינדוס לרו"ח איריס שטרק נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל מיום 3.8.2020.

הדרישה לקיזוז הפסדי 2020 מרווחי 2019

נציין כי דרישת לשכת רואי החשבון לקזז לאחור את הפסדי 2020 המשוערים מול רווחי 2019 נדחתה (בשלב זה) על ידי משרד האוצר.
להלן דרישת לשכת רואי החשבון תחת הכותרת "קיזוז מס לאחור":
"אנו מציעים לאפשר קיזוז של הפסדים של שנת 2020 לרווחים שנוצרו בתקופה שקדמה למשבר 2019, אפשרות זאת תשמש כלי קל ואפקטיבי של עזרה וסיוע מיידי לעסקים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה.

לא יהיה ראוי שהמענקים שמקבלים העסקים ישמשו לתשלום בגין רווחי 2019 כאשר עתידם לוט בערפל.
נציין כי מודל קיזוז הפסדים לאחור מקובל במדינות אחרות בעולם כגון ארה"ב שם מתאפשר אף לקזז הפסדים עד שלוש שנות מס שקדמו.
לדעתנו זהו זמן נכון וראוי לתקן את החוק בישראל ולהתאימו למקובל בעולם.
כלי זה יסייע לעסקים רבים בפני משברים עתידיים, הוא נכון וצודק יותר."


חסר רכיב