עמותת אדמתי
חסר רכיב

משרד החקלאות לאוצר: יש להגדיל את מכסת העובדים הזרים בחקלאות

25/08/2020
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ד"ר נחום איצקוביץ', פנה במכתב לממונה על התקציביים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות.

מטרת ההצעה היא להגדיל את מספר העובדים הזרים ב-4,000, כך שהמכסה תעמוד על 29,200 עובדים זרים סך הכול, אשר יתרמו לענף ויוכלו לסייע לחקלאים לממש את מלוא הפוטנציאל שבייצור המקומי, בהעדר כוח אדם מקומי שמוכן לעבוד בענף.

מבדיקה שנערכה במשרד החקלאות עולה, כי במקביל להתפתחות בענף החקלאות בשנים האחרונות,  ובין היתר המעבר לחקלאות אינטנסיבית, גדל הביקוש לעובדים זרים והוא מוערך בכ-47,000 עובדים. כיום, מספר ההיתרים לעובדים זרים בחקלאות עומד על 25,200 אשרות בלבד. מחסור זה מביא לאובדן של תוצרת חקלאית.
ניסיון העבר בישראל מלמד, כי הגדלת היקף הייצור הביאה לעלייה בביקוש לעובדים ישראלים המועסקים כגורמי יצור משלימים בחקלאות, ועובדים אשר מספקים שירותים לענף, כדוגמת: נהגים, מפעילי ציוד, משווקים וכדומה,. כמו כן, הביקוש לתשומות חקלאיות ושירותים חקלאיים אחרים גדל גם כן. ''עם הגדלת המכסה, הצרכן ירוויח בזכות הגדלת הכמות המיוצרת של תוצרת חקלאית טרייה אשר תביא לירידת מחירים'' אומרים במשרד החקלאות.

בעקבות משבר הקורונה, התחדדה החשיבות באספקת מזון טרי מקומי לציבור, והקניית ביטחון תזונתי לאזרחי המדינה. החקלאים שלאורך כל התקופה עבדו מסביב לשעון בכדי לספק תוצרת טרייה לציבור, בזמן שהשווקים "הקונבנציונליים" היו סגורים, הביאו את המזון הטרי שהם מייצרים עד פתח הדלת גם בימי הסגר, וחידדו את חשיבות ההמשך הרציף של עבודה חקלאית לייצור מזון טרי מקומי.

העסקת עובדים זרים בחקלאות היא מדיניות רווחת בעולם, כיוון שתעסוקתם מאופיינת בעבודה פיזית קשה בדרך כלל, ובישראל בפרט תחת תנאי חום ולחות. ההתנגדות להעסקת העובדים הזרים בחקלאות נובעת מהחשש שהם תופסים מקומות עבודה של עובדים ישראלים, קל וחומר בתקופה הנוכחית, אך המציאות מלמדת כי מהגרי העבודה אינם תופסים מקומות עבודה של עובדים מקומיים, אלא מועסקים בעבודות שמקומיים אינם רוצים או אינם יכולים לעבוד בהן. במשרד החקלאות מציינים, כי אם ישראלים יבחרו לעבוד בחקלאות, הענף יקלוט אותם בשמחה.

זאת ועוד, מבדיקה שביצע המשרד עולה כי המצב הזמני בו נמצא המשק הישראלי בעקבות משבר הקורונה לא השפיע על שיעור המועסקים בחקלאות מקרב מבקשי העבודה, כיוון שמדובר בעבודה מאומצת ובמצב זמני.

גם על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגדלת מספר העובדים הזרים אינה מביאה לירידה במספר העובדים הישראלים בחקלאות, אלא להיפך, העובדים הזרים אפשרו את הגידול ביחידות הייצור והיוו פיצוי לצמצום במספר העובדים הפלסטינים.


חסר רכיב