עמותת אדמתי
חסר רכיב

ניהול אגודות תחת "שגרת הקורונה"- בועז מקלר

25/08/2020
רשום האגודות השיתופיות הוציא הנחיות מעודכנות בעניין ניהול אגודות תחת שגרת הקורונה.

ההנחיות כוללות ארבע נדבכים:
א. הוראות מעודכנות לכינוס אסיפה כללית בתקופת קורונה וקיום הצבעה גלויה.
ב. הנחיות לקיום הצבעות חשאיות בהתאם להוראות ה"תו הסגול" של משרד הבריאות.
ג. ארכה כללית להגשת דוח כספי לשנת 2019 עד לתאריך 30.11.2020.
ד. קובץ שאלות ותשובות לעניין פעילות האגודות בתקופת הקורונה. הקובץ כולל שאלות שהופנו לרשם מטעם נציגי האגודות השיתופיות.
למען הסר ספק מדגיש רשם האגודות כי ההנחיות שניתנו לעניין תקופת כהונה של ועד האגודה – בטלות מעתה.
יש לקיים בחירות לוועד בהתאם להוראות הפקודה, התקנות והאמור בהנחייה דלעיל.

חסר רכיב