עמותת אדמתי
חסר רכיב

הרצאה-עו"ד רון רוגין(מתוך האסיפה)

03/09/2020
דבריו של עו"ד רון רוגין מתוך האסיפה הכללית של עמותת אדמתי 2020.
מוזמנים לצפות-

https://www.youtube.com/watch?v=2A3FXtWgHM8

חסר רכיב