עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצעת הפחת המואץ למכונות וציוד תורחב לכל ענפי המשק

23/09/2020
על פי הודעת שר האוצר תקנות הפחת המואץ יורחבו לכלל ענפי המשק כך שיכללו בין היתר את ענפי המסחר והשירותים.
במקביל, קוצרה תקופת הזכאות, ביחס לנכסים שירכשו, עד לסוף חודש יוני 2021 (במקום 30.11.2021) על מנת לשמור על מסגרת התקציב שהוקצתה עבור צעד זה.
במסגרת הוראת שעה יקבע כי מכונות וציוד המשמשים לפעילות בענפי המשק השונים יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו, ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי ובהתאם לתנאים שייקבעו בהוראת השעה.
ראו פרטים והרחבה בחוזר-  62/2020 "הצעות לתקנות פחת מואץ לציוד בפעילות מזכה"


בועז מקלר ושות'
חסר רכיב