עמותת אדמתי
חסר רכיב

סוגיות בהקצאת קרקע למתקן סולארי

21/01/2021
בפרק משנה 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל נקבע באופן כללי שבעד הקצאת קרקע למיזם ישולמו דמי חכירה מהוונים מלאים על פי שומה, למעט במקרה של הקצאת קרקע שבה התעריף לייצור חשמל נקבע בהליך תחרותי שנערך על ידי רשות החשמל. במקרה זה ישולם מחיר אחיד לקרקע.
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4718 "עדכון מחיר אחיד לקרקע בהליכים תחרותיים של רשות החשמל על התעריף לייצור חשמל" נקבעו כללים חדשים בנוגע לתשלום מחיר אחיד עבור מתקנים פוטו וולטאים בהליכים תחרותיים, כך שהמחיר האחיד ייקבע לפי הספק (מגה/ MW), במקום לפי גודל השטח (דונם).בועז מקלר ושות'

חסר רכיב