עמותת אדמתי
חסר רכיב

מפת שוק המזון האורגני בישראל: פחות חקלאים, יותר יבואנים- גלובס

08/03/2021
לא מעט מחקרים בשנים האחרונות עסקו בסוגיית המזון האורגני ועל תרומתו ונזקיו. מעל עשור חלף מאז שנכנסה לתוקף חקיקה שמסדירה מכירה של תוצרת אורגנית בישראל. מה השתנה בשוק הישראלי? המגדלים של תוצרת חקלאות אורגנית מהווים רק 2% מכלל החקלאים בישראל - כך עולה מדוח של משרד החקלאות אשר בחן את ענף החקלאות האורגנית בישראל שהגיע לידי גלובס. מבחינת היקפי מכירה, לפי משרד החקלאות התוצרת אורגנית מהווה כיום סדר גודל של כ-1.5% מהמכירות של ירקות ופירות בישראל.

חסר רכיב