עמותת אדמתי
חסר רכיב

חקלאות-מתחדשת למען הסביבה ולשיפור היבולים- מאת דר. אסף רוזנטל

01/04/2021
די למנוע התדרדרות מצב הקרקעות והסביבה הטבעית יש צורך דחוף בהתמקדות בפיתוח חקלאות שתביא לעליה ביבולים ללא תרומה להתחממות וללא פגיעה בסביבה, שיטות עיבוד וגידול שיוגדרו כחקלאות-מתחדשת (regenerating agriculture).

חקלאות רגילה ומקובלת מהווה את אחד הגורמים לשינויי האקלים ולפגיעה במגוון הביולוגי, שינויים ופגיעה שהזמן לתקנם הולך ואוזל, במטרה להפוך את הכוון פורסם מחקר שנחשב לאחד הגדולים בנושא "חקלאות-מתחדשת". המחקר תומך ברעיון של טכנולוגיות חקלאיות שתהיינה בנות-קיימא וחיוביות לסביבה. על פי המחקר שיפור ותיגבור מגוון המינים בחוות חקלאיות יכול לשפר ולהגדיל את היבולים. ממצא בעל השלכות על שיטות העיבוד והחקלאות המקובלות.

הבטחות

לאורך המאה העשרים היה גידול עצום בתוצרת חקלאית בעיקר בעקבות "המהפכה הירוקה" שמימשה הבטחות והגדילה את ייצור המזון ואת הבטחון התזונתי. לפחות בחלקים גדולים של העולם. בד-בבד גבתה המהפכה החקלאית מחיר גבוה מהכדור, שכן במצב בו חצי מהשטחים הראויים למחיה נתפס ע"י שטחים חקלאיים קיימת סכנת הכחדה על כמיליון מיני חיות וצמחים.

.
שיטות עיבוד שיגרתיות ומקובלות כמו : דישון בדשנים כימיים, שימוש בקוטלי חרקים וחריש עמוק גרמו לשרשרת תוצאות שליליות כמו זיהום קיצוני של קרקעות ומים, על פי הערכה כ-25% משטחי החקלאות בעולם נפגעו, ויותר מכך החקלאות "תורמת" כ-24% מפליטות הגזים שגורמים להתחממות. כלומר : נדרש שינוי דחוף ומשמעותי במערכות החקלאיות.

שיפור הסביבה תוך הגדלת היבול

מסתבר כי ניהול ושינוי השיטות החקלאיות ל"חקלאות-מתחדשת" לא רק יפחית את הפגיעה הסביבתית אלא גם ישפר את מצב הסביבה ובד-בבד יאפשר הספקת מזון לאוכלוסייה גדלה ויצירת תנאי מחיה משופרים ויצירת תנאי מחיה משופרים לחקלאים,
כדי ליישם חקלאות-מתחדשת יש צורך בגישה שתשלב ייצור מזון עם שימור סביבתי, גישה ייחודית בה למשל יהיה מגוון גדול של מיני צמחים סביב ובשדות חקלאיים, גישה בה ישולבו הדברה טבעית של חרקים ועשבים, שילוב שיביא לשיפור היבולים ובו בזמן לשיפור מצב הסביבה הטבעית והקרקע, חקלאי שיעבור ל חקלאות-מתחדשת יתחיל בנטיעת עצים ושיחים סביב ובין הגידולים (agroforestry). שילוב כזה יתגבר את ספיחת הפחמן ויתרום לפוריות ובריאות הקרקע ולשימור המגוון הביולוגי. שילוב כזה יוביל להתפתחות עמידות למזיקים ומחלות ששוב יביא ליבול משופר תוך כדי חיסכון עד כדי מניעה מוחלטת בפיזור רעלנים קוטלי עשבים וחרקים.

אין זו גישה חדשה שכן חקלאים ילידיים מסורתיים עוסקים בכך גם אינם יודעים לקרוא לה חקלאות-מתחדשת. כך למשל שיטות העיבוד של האצטקים במקסיקו,
שגידלו מיני ירקות ופירות על איים מלאכותיים, שיטת גידול שנחשבת היום לברת-קיימא, שגידלו מיני ירקות ופירות על איים מלאכותיים, שיטת גידול שנחשבת היום לברת-קיימא.
כיום יותר ויותר חקלאים קוצרים הצלחה ויבולים משופרים כתוצאה ממעבר לחקלאות-מתחדשת, כך למשל מגדלי קפה בקוסטה-ריקה שעברו לגידול הקפה בחצי-צל ע"י שילוב של מיני עצים משווניים במטעים, מעבר שקיבל תנופה לפני כ 20 שנים כאשר התברר כי שיחי הקפה שגדלים בצל העצים מניבים פרי בעל ארומה וטעם משופרים, מטעי הקפה בהם משולבים כ50.000 מיני עצים מקומיים מהווים היום בית לכ-150 מיני עופות ומשמשים כמסדרון נדידה עבור חיות רבות.
החשיבות והיתרונות של המעבר לחקלאות-מתחדשת מובהרת בסקר Aquiares שבו מראים הסוקרים את הגידול בתנובה ביחד עם שיפור איכות הקרקע ושיפור ניכר במצב הסביבה הטבעית.

כ-35% משטחי החקלאות מעובדים במשקים קטנים עבורם המעבר לחקלאות-מתחדשת עשוי להראות קשה, התנועה ההפכפכה במחירי היבולים והפגיעות המתגברות בעקבות שינויי האקלים יוצרים מצב בו החקלאים נאבקים כדי להתפרנס, לכן כדי להשקיע במעבר לחקלאות-מתחדשת יש צורך שיהיה להם אמון מלא שהמעבר אכן יהיה רווחי, רק בעזרת נתונים ברורים, ידע וכשרון יצלח המעבר. לכן ראוי כי מי שישא בהוצאות המעבר לא יהיו אותם חקלאים אלא שילוב של כל הגורמים במערכת הספקת המזון, ענקיות המזון, הקמעונאים וכמובן השלטון המרכזי חייבים לעזור, לתמוך ולהשקיע בקידום החקלאות-המתחדשת
ע"י תמיכה ישירה וע"י תשלום גבוה יותר עבור יבולים שהגיעות משדות חקלאות-מתחדשת, ממשלות וגופים בין-ממשלתיים חייבים לעדכן מדיניות בה תכניות פיתוח כפרי יתמכו בחקלאים ובה ינתנו תמריצים לחקלאים שעוברים לחקלאות-מתחדשת. מערכות כלכליות ומשקיעים חייבים להצטרף למאמץ ע"י השקעות בחקלאות-מתחדשת, בד-בבד ראוי לחנך את הצרכנים כדי שיבחרו נכון את המזון שגודל בחקלאות-מתחדשת.

לחברה האזרחית תפקיד חשוב בקידום החקלאות-המתחדשת ע"י מחקרים וקידום תוכניות טכנולוגיות שיחברו בין החקלאים ישירות לשווקים ולצרכנים. החקלאות-המתחדשת מהווה הזדמנות להפוך את אחד האיומים הגדולים על המגוון הביולוגי ועל האקלים לפתרון, פתרון בו חקלאים שייצרו מזון ירוויחו והסביבה הטבעית תשגשג ותפרח.

עד כאן דברי המחקר ואני אוסיף כי : למרות היתרון והצורך לא ברור איך החקלאות-המתחדשת תיושם בשטחים הענקיים של החקלאות האחידה.
מענין שגם כאן מסתבר מה שמקובל על יותר ויותר חוקרים, אנשי מדע ואפילו אנשי ציבור, כי ראוי שבמקום שליטה בסביבה למען האוכלוסיה האנושית תהיה שליטה באוכלוסיה האנושית למען הסביבה.

חסר רכיב