עמותת אדמתי
חסר רכיב

חקלאי זכרון יעקב נגד תוכנית המתאר: תגביל בניית מבנים לצרכים חקלאיים- ווינט כלכלה

01/04/2021
התנגדות החקלאים: תוכנית מתאר כוללנית חדשה לשטחי זכרון יעקב, שמגיעה בימים אלה לקראת אישורה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה, עלולה להעמיד בסכנה את הפעילות החקלאית שבה מאופיינת זכרון יעקב מאז הוקמה כמושבה חקלאית לפני קרוב ל-140 שנה. כך עולה מהתנגדות שהגיש נגד התוכנית קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון יעקב, אגודה שיתופית חקלאית שהוקמה ב-1923 ואחראית על עיבוד השטחים החקלאיים של היישוב בשטח 8,500 דונם.

לפי ההתנגדות, במסגרת התוכנית מיועדים כלל השטחים להיכלל בשטחים שייועדו בעתיד למסדרונות אקולוגיים – רצועה רצופה של שטחים פתוחים, המקשרת בין שטחים טבעיים באזורים שונים. בשטח המסדרון צפויות לחול הגבלות רבות, כולל בהוצאת היתרי בנייה, גם כאשר אלו בהתאם לתוכניות מאושרות. אלא שלמרות שיש רצון ברור לשמור על שטחים פתוחים וחקלאיים, טוענים חברי האגודה החקלאית כי דווקא ההגבלות על כל סוגי הבנייה יפגעו בפעילות החקלאית משום שלא ניתן יהיה לקדם בניית מבנים חקלאיים הכרחיים.

החקלאים חוששים כי מדובר במהלך אשר "מעמיד בסכנה את עצם קיומה של המורשת החקלאית ההיסטורית של זכרון יעקב בכלל, ועלול לפגוע בצורה אנושה בעיבודים החקלאיים, בגידולים ובפעילות החקלאית".
"לא מדובר בברוני נדל"ן"

עו"ד מיכה גדרון, המייצג את חקלאי זכרון יעקב, מסביר כי כיום חלות בשטח תוכניות תקפות המאפשרות בינוי של מבנים חקלאיים שונים כגון רפתות, לולים, מחסנים, סככות, בתי אריזה ועוד, אשר בלעדיהם לא יוכלו חקלאי המועצה להמשיך לפתח את החקלאות במקום.
לדבריו, "אם תאושר התוכנית בגרסתה הנוכחית, הרי שבניית מבנים אלו תהפוך לקשה הרבה יותר. כל מבנה כזה יצריך אישור מיוחד של הוועדה המחוזית, בעוד שלפי המצב כיום מוסמכת הוועדה המקומית לאשר את הבנייה. אין לנו התנגדות עקרונית לקיום מסדרון אקולוגי בסמוך ליישוב, אך על הוועדה למצוא את הדרך שבה הוא לא יחסל את היכולת להמשיך ולעסוק בחקלאות".

עוד הוסיף כי "אין מדובר בברוני נדל"ן המבקשים להתעשר מבנייה בשטחים ירוקים, נהפוך הוא. מדובר במי שבמשך דורות עיבדו ושימרו את הקרקע כשטח חקלאי פתוח לטובת הדורות הבאים, ואין סיבה הגיונית לפגוע דווקא בהם, כאשר מבקשת הוועדה לקדם החלטות סביבתיות".


ישראל קרניאל, יו"ר קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון יעקב, אמר בשיחה עם ynet כי "התוכנית שהוגשה על ידי הוועדה המחוזית אינה ברורה באשר להיקף המגבלות שצפויות לחול על השטחים החקלאיים ביישוב, ובכך פוגעת בחקלאים וביכולתם לתכנן את עתידם החקלאי ועתיד גידוליהם ואדמותיהם. אנו קוראים לוועדה להבהיר מהו היקף המגבלות הצפויות ולשם כך הגשנו את ההתנגדות".

מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה נמסר בתגובה: "מאחר שמדובר בהתנגדות תלויה ועומדת לא נוכל להתייחס אליה בשלב זה. כמקובל בהליך התכנון, ניתן להגיש התנגדויות לתוכנית בשלב ההתנגדויות, והוועדה תבחן כל התנגדות בלב פתוח ונפש חפצה".

חסר רכיב