עמותת אדמתי
חסר רכיב

אזעקת אמת חלק א'

18/08/2021
המחשת המשמעות המעשית של הגיהנום הביורוקרטי: קריסת מספר היתרי הבניה למגורים בהתיישבות
בגליל המרכזי ובגליל העליון

קטסטרופה ביורוקרטית פוקדת את ההתיישבות כולה, ובייחוד: בגליל, בנגב ובאזורי הספר; קטסטרופה זו
היא פרי מעשה ידי האדם- הביורוקרטי - חסמים אין קץ בתחום המדיניות הקרקעית ובתחום המדיניות
התכנונית; עיקרם של חסמים אלו, והדרך הקונקרטית והממוקדת להסרת החסמים הללו פורט במסמך
'תכנית 100 הימים' - חיזוק ההתיישבות: תכנית פעולה קונקרטית וממוקדת לחיזוק ועידוד ההתיישבות בדגש על הגליל, הנגב ואזורי הספר מחודש ינואר 20.

המסמך המלא זמין לקריאה בקובץ המצורף

מסמכים מצורפים

-אזעקת אמת.pdf
חסר רכיב