עמותת אדמתי
חסר רכיב

אזעקת אמת- חלק ב'

18/08/2021
מסמך זה (אזעקת אמת: חלק ב' - קריסת היתרי הבניה למגורים בהתיישבו)  בקעת בית שאן (עמק המעיינות) מרחב הגלבוע ומבואות חרמון' ( סוקר את התוצאה המעשית של הגיהנום הביורוקרטי אליו הוטלה ההתיישבות כולה, ובכלל זה ההתיישבות בגליל, בנגב ובאזורי הספר. 
תוצאה זו באה לידי ביטוי פרקטי בקיפאון הכמעט-מוחלט של הבניה למגורים בחבלי הארץ הנרחבים הנכללים בסקירה כאן: בקעת בית שאן.

תחום השיפוט של מ.א. עמק המעיינות(, מרחב הגלבוע )תחום השיפוט של מ.א. הגלבוע( והמשק המשפחתי בגליל העליון ) תחום השיפוט של מ.א. מבואות החרמון.

 מסמך זה מהווה המשך למסמך הראשון שעניינו, 'אזעקת אמת: חלק א' - קריסת היתרי הבניה למגורים בהתיישבות: הגליל המרכזי והגליל העליון' (להלן - 'אזעקת אמת - חלק א'')  סקר את קריסת היתרי הבניה למגורים בהתיישבות בשני חבלי ארץ מרכזיים: הגליל המרכזי תחום השיפוט של מ.א. משגב( והגליל העליון )תחום השיפוט של מ.א. גליל עליון.  מסמך זה, כאמור, מרחיב ומעמיק את תיאור המשבר ההולך ומחריף בתחום היתרי הבניה למגורים בחבלי הארץ הנכללים בסקירה זו.
המסמך המלא זמין לקריאה בקובץ המצורףמסמכים מצורפים

-אזעקת אמת - חלק ב.pdf
חסר רכיב