עמותת אדמתי
חסר רכיב

אזעקת אמת- חלק ג'

18/08/2021
ההתיישבות הכפרית בצפון, זאת אומרת - ה'גליל' כהגדרתו בחוק (חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993' ;מחוז צפון' בחלוקה המנהלית של ישראל) סובלת מקיפאון וממשבר מתמשך בהוצאת היתרי בניה למגורים. משבר כרוני זה, נובע - במידה רבה מאוד - מסדרה של חסמים ביורוקרטיים, הן בתחום המדיניות הקרקעית והן בתחום המדיניות התכנונית. התוצאה המעשית של משבר מיותר זה - שהוא כל כולו פרי מעשה (או מחדל) ידי אדם הינה כי משפחות ויחידים, רבים מאוד, שהיו מעוניינים לבוא ולהתיישב בצפון, מנועים מעשות זאת. ישנם ישובים המסוגלים לקלוט בחמש השנים הקרובות, בין מאה למאה וחמישים משפחות ויחידים, המתדפקים על דלתותיהם, אך הם חסומים ולכודים בסבך ביורוקרטי צפוף של איסורים והכבדות.המסמך המלא זמין לקריאה בקובץ המצורף

מסמכים מצורפים

אזעקת אמת - חלק ג.pdf
חסר רכיב