עמותת אדמתי
חסר רכיב

תוכנית 100 הימים

19/08/2021
חיזוק ההתיישבות בגליל, בנגב ובמרחב הכפרי - מטרה אסטרטגית ולאומית
חיזוק ועידוד ההתיישבות, בייחוד בגליל, בנגב ובאזורי הספר, היא
מטרה אסטרטגית ולאומית. יש לממש בפועל - לא בסיסמאות חלולות וריקות מתוכן, אלא בפעולות מעשיות
וקונקרטיות - את העיקרון החוקתי, המעוגן בחוק יסוד: הלאום )חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם
היהודי(, על פיו "המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה
וביסוס שלה".

- האחיזה האזרחית בקרקע היא תנאי לריבונות של מדינת ישראל.
בהעדרהתיישבות, אין אחיזה בקרקע. מכאן החשיבות הקריטית של ההתיישבות, ובכלל זה החקלאות, בכל רחבי
הארץ. משקל סגולי מיוחד יש להעניק להתיישבות בגליל כולו )כולל הגליל העליון והגליל המערבי(, ובגליל
המרכזי בפרט, רמת הגולן ועמק המעיינות, עמק עירון וחבל עדולם, הנגב הצפוני, מרחב בני שמעון, דרום הר
חברון ורמת הנגב, חבל לכיש, עוטף עזה וחבל אשכול, הערבה התיכונה והערבה הדרומית; בקיצור,
ההתיישבות בגליל, בנגב ובאזורי הספר מגשימה אינטרס של כלל החברה הישראלית


מוזמנים לקרוא את התוכנית המלאה בקובץ המצורף

מסמכים מצורפים

תכנית 100 הימים (1).pdf
חסר רכיב