עמותת אדמתי
חסר רכיב

טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות- בועז מקלר ושות'

19/08/2021
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות"
המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021.


לעיון בחוזר- מוזמנים לפתוח את הקובץ מצורף מטה
חסר רכיב